خبرگزاری آريا – وزير بهداشت ايران به عنوان کميسيونر کنترل و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير سازمان جهاني بهداشت انتخاب شد


وزير بهداشت ايران به عنوان کميسيونر کنترل و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير سازمان جهاني بهداشت انتخاب شد

خبرگزاري آريا- قائم مقام وزير بهداشت در امور بين الملل گفت: با اعلام رسمي سازمان بهداشت جهاني، دکتر هاشمي وزير بهداشت کشورمان به صورت رسمي به عنوان کميسيونر کنترل و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير سازمان جهاني بهداشت انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر محسن اسدي لاري با اعلام اين خبر گفت: بيماري هاي غيرواگير علت مرگ ۷۵ درصد مرگ در کشور است و سازمان بهداشت جهاني نيز تاکيد زيادي بر کنترل اين بيماري ها در جهان دارد در همين راستا كميسيون عالي رتبه اى متشكل از بيست و دو عضو و به رياست مشترك چهار رييس جمهور و وزير براى هدايت برنامه هاى مشترك در سطح جهان تشكيل داده است و ايران نيز به عنوان يکي از کشورهاي پيشرو، سند کنترل و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير را تصويب کرد.
وي تصريح کرد: سازمان جهاني بهداشت چندين بار از ايران به عنوان يکي از کشورها و الگوهاي موفق کنترل و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير ياد کرده و مقرر شده که گزارش پيشرفت هاي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ ارائه شود.