خبرگزاری آريا – بايد اعتماد به نفس را در دانشمندان و توليد کنندگان داخلي تقويت کنيم
وزير بهداشت در حاشيه رونمايي از دو داروي جديد در اصفهان:

بايد اعتماد به نفس را در دانشمندان و توليد کنندگان داخلي تقويت کنيم

خبرگزاري آريا- وزير بهداشت گفت: توليد و تامين ۹۶ درصد داروي مورد نياز کشور در داخل، نشان دهنده حمايت دولت هاي گذشته از توليد داخلي است و دولت يازدهم نيز در اين زمينه کارنامه خوبي دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر سيد حسن هاشمي در حاشيه رونمايي از دو داروي جديد شرکت داروسازي رها در اصفهان، تاکيد کرد: هميشه به مردم اطمينان داده و مي دهيم که به دارو و تجهيزاتي اجازه توليد مي دهيم که از نظر کيفي موثر باشد.
وزير بهداشت با بيان اينکه شرکت داروسازي رها دو داروي جديد را به بيش از ۱۰۵ قلم داروي خود اضافه کرد، گفت: وقتي دارويي در کشور توليد مي شود، ۹۰ درصد واردات داروي مشابه خارجي به کشور قطع مي شود که حمايت بسيار خوبي از سوي دولت است.
دکتر هاشمي اظهار داشت: در موضوع قيمت گذاري داروهاي جديد توليد داخل نيز ضمن رعايت حقوق مردم، بخشي از سهم واردات در اختيار توليد قرار بگيرد و تصور مي کنم که مسير خوبي را در حوزه دارو در پيش گرفته ايم و هر قدر بخش خصوصي را حمايت کرده و برخي شرکت هاي دولتي دارويي که زيان ده هستند را واگذار کنيم، با سرعت بيشتري مي توانيم پيشرفت کنيم.
دکتر هاشمي در پايان يادآور شد: بايد اعتماد به نفس را در دانشمندان و توليد کنندگان داخلي تقويت کنيم تا بتوانيم سهم قابل توجهي از بازارهاي منطقه و بين المللي را به دست آوريم.