خبرگزاری آريا – شغل هاي پراسترس در ايران


شغل هاي پراسترس در ايران

خبرگزاري آريا – يک مسؤل وزارت بهداشت گفت:در مواردي مدير يا کارفرما ارتباط درست و همدلانه‌اي با کارکنان خود ندارد که همين مسئله باعث بروز استرس در افراد مي‌شود،در اين شرايط بايد با گفتگو و مذاکره،سعي در رفع مشکل داشت و اجازه نداد که دلخوري‌هاي محيط کار، ريشه‌دار شود.
به گزارش خبرگزاري آريا از تسنيم، علي اسدي درخصوص ضرورت رعايت اصول سلامت روان در محيط کار تاکيد کرد: هر شغلي بنا به مختصات ذاتي خود باعث ايجاد استرس در افراد مي‌شود، اما با آموزش سبک زندگي براي پيشگيري از بروز استرس از دوران کودکي، آموزش مهارت حل مسئله، فراگرفتن شيوه صحيح برقراري ارتباط با ديگران و در صورت نياز، مداخلات دارويي باتجويز پزشک متخصص مي توان استرس را در محيط کار کنترل کرد.
وي با تاکيد براينکه هر فردي به فراخور شغلي که دارد، دچار استرس مي‌شود، عنوان کرد: استرس در مشاغلي مانند پزشکي، پرستاري، خبرنگاري و مشاغلي از اين قبيل، به دليل حساسيت‌هايي که دارد، بيشتر است.
معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با بيان اينکه گاهي استرس در نتيجه نامتوازن بودن نوع کار با توانمندي افراد ايجاد مي‌شود، اظهار کرد: گاهي کار يا مسئوليتي که به افراد محول مي‌شود، بالاتر يا پايين تر از سطح توانايي‌هاي آنان است، ممکن است فردي توانايي فراوان و قابل توجهي براي کار داشته باشد، اما نوع کاري که به وي محول شده است، با نوع توانمندي اش سنخيتي ندارد، در مقابل نيز امکان دارد مسئوليتي به فردي واگذار شود که انجام آن خارج از توانش است و باعث بروز نارضايتي در وي مي‌شود، بنابراين براي کاهش استرس در محيط کار بايد بين توانمندي فرد و پستي که براي او در نظر گرفته مي شود، تناسبي ايجاد شود.
اسدي گفت: در مواردي نيز ممکن است مدير يا کارفرما ارتباط درست و همدلانه اي با کارکنان خود نداشته باشد که همين مسئله باعث بروز استرس در افراد مي‌شود، در اين شرايط بايد با گفتگو و مذاکره، سعي در رفع مشکل داشت و اجازه نداد که دلخوري‌هاي محيط کار، ريشه‌دار شود.
معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت افزود: افرادي که در شغل شان با ابهام مواجه هستند و نمي‌دانند نقش شان چيست يا قرار است در يک بازه زماني کوتاه کاري را انجام دهند، در حاليکه انجام آن مستلزم صرف يک يا دو روز زمان است نيز دچار استرس مي‌شوند، در اين وضعيت نيز بايد ابهام در شيفت‌هاي کاري برطرف شود و براي کاهش استرس نيروهاي کار، وظايف همه نيروهاي کار به شکل دقيقي تعريف شده باشد.
به گزارش وزارت بهداشت-وي با اشاره به اينکه گاهي فشارها و اختلافات درون خانوادگي نيز باعث بروز استرس در افراد مي‌شود، اظهار داشت: در عين حال افرادي نيز وجود دارند که استرسي بودن نوعي اختلال دروني در آنان است که باعث ايجاد اخلال در امور روزمره و کارشان مي‌شود که در اين حالت بايد از کمک روانشناسان و روانپزشکان بهره ببرند.
اسدي با تاکيد بر اينکه کنترل استرس گاهي بنا به تشخيص پزشک به مصرف دارو نياز دارد، بيان کرد: متاسفانه تفکر غلطي در ميان مردم وجود دارد مبني بر اين که تصور مي‌کنند استرس نيز همانند بيماري سرماخوردگي است که با يک دوره مصرف دارو مرتفع مي‌شود، در حاليکه درمان استرس طولاني مدت بوده و نيازمند مصرف دارو به طور منظم است.
معاون دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت توصيه کرد: افرادي که شاغل هستند، بيشترين زمان خود در طول روز را در محل کار سپري مي‌کنند، بنابراين چگونه سپري شدن اين مدت زمان، اهميت دارد، لذا افراد زماني که احساس کردند استرس شان بيش از حد لزوم است و قادر به کنترل آن با روش‌هاي مرسوم همچون آموزش مهارت حل مسئله نيستند، حتما به روانپزشک مراجعه کنند تا بر اساس تشخيص پزشک، درمان‌هاي لازم را دريافت کنند.