خبرگزاری آريا – ارتباط فشار خون با خطر زوال عقل


ارتباط فشار خون با خطر زوال عقل

خبرگزاري آريا – افزايش ناچيز فشار خون در ميانسالي مي‌تواند خطر زوال عقل را تا ۴۵ درصد بيشتر کند.
به گزارش خبرگزاري آريا از ايسنا، مطالعه انجام گرفته روي ۹۰۰۰ فرد ۵۰ ساله با فشار خون بيش از ۸۰/۱۳۰ بيشتر احتمال دارد در دوره‌هاي بعدي زندگي‌شان دچار زوال عقل شوند.
گروهي از محققان فرانسوي و انگليسي براساس مشاهدات خود اعلام کردند: اين ميزان از فشار خون در دوره ميانسالي به اندازه کافي در افزايش قابل توجه ابتلا به زوال عقلي موثر است.
محققان اظهار داشتند: اين خطر به نظر از ميزان زماني نشات مي‌گيرد که افراد از فشار خون بالا رنج مي‌برند و افزايش ميزان فشار خون در سن ۵۰ سالگي به اين معناست که فرد براي مدت زمان طولاني‌تري در معرض اين عارضه بوده است.
فشار خون بالا با حمله‌ ايسکمي گذرا (TIA)، آسيب ديدن ماده سفيد در مغز و محدوديت تامين خون مغز مرتبط است و موجب تحليل رفتن ذهني مي‌شود.
به گزارش روزنامه تلگراف، به گفته محققان يافته‌هاي بدست آمده تاييد کننده تاثيرات مخرب فشار خون بالا در دوره ميانسالي و خطر زوال عقلي است.