خبرگزاری آريا – افسردگي و خودکشي، از تاثيرات داروهاي مسکن


افسردگي و خودکشي، از تاثيرات داروهاي مسکن

خبرگزاري آريا – بيش از يک سوم بزرگسالان آمريکايي داروهايي مصرف مي‌کنند که افزايش افسردگي و خود کشي از نتايج آن هستند.
به گزارش خبرگزاري آريا از ميزان، بيش از يک سوم بزرگسالان آمريکايي داروهايي مصرف مي‌کنند که افزايش افسردگي و خودکشي از نتايج آن هستند.
داروهاي قلب، فشار خون، آنتي اسيد و مسکن جز بيشترين داروهاي مصرفي آمريکايي هاست.
طبق سايت ABC محققان دانشگاه شيکاگو از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ بيش از ۲۶ هزار نفر را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که افسردگي و خودکشي از عوارض اين داروهاست.
به دليل استفاده تعداد زيادي از مردم از اين داروها پزشکان نسبت به خطرات اين داروها بي توجه شده اند.
بررسي ها نشان داده ۱۵ درصد از بزرگسالاني که سه يا چهار دارو را همزمان مصرف کرده اند در طول مصرف دارو افسردگي را تجربه کرده اند.