خبرگزاری آريا – بهره برداري از ظرفيت جوامع مدني و مردم عامل مهمي در کنترل بيماري هاي غيرواگير است


بهره برداري از ظرفيت جوامع مدني و مردم عامل مهمي در کنترل بيماري هاي غيرواگير است

خبرگزاري آريا- نايب رئيس کميته ملي بيماري هاي غيرواگير با اشاره به فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران در حيطه کنترل و پيشگيري بيماري هاي غيرواگير، از توصيه هاي کميسيون سازمان جهاني بهداشت در اين زمينه سخن گفت.
به گزارش خبرگزاري آريا، معاون آموزشي وزارت بهداشت و نايب رئيس کميته ملي بيماري هاي غيرواگير با اشاره به اينکه ميليون ها نفر در سراسر جهان در معرض خطر ابتلا به بيماريهاي غيرواگير هستند گفت: تمامي کشورها متعهد هستند در راستاي کاهش مرگ ناشي از بيماريهاي غيرواگير به منظور پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير اقدامات جدي انجام دهند.
دکتر باقر لاريجاني اظهار داشت: سازمان جهاني بهداشت در زمينه کنترل و پيشگيري بيماري هاي غيرواگير کميسيوني با مشارکت ۲۱ کميسيونر در سطح وزراي بهداشت و حتي رييس جمهور برخي کشورها تشکيل داده است که وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جمهوري اسلامي ايران نيز کميسيونر اين کميسيون بيماريهاي غيرواگير هستند و ايران به صورت فعال در اين زمينه فعاليت مي کند.
وي با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران برنامه روشني براي کنترل و پيشگيري بيماري هاي غيرواگير دارد، افزود: اين کميسيون موظف است مبتني بر شواهد علمي و تجارب کشورهاي مختلف به سازمان جهاني بهداشت کمک کند تا توصيه ها و راهکارهاي کارآمدي به جهان ارايه گردد. در حال حاضر با وجود برنامه هاي مداخله اي مختلفي که در سطح جهان انحام گرفته است، دستيابي به هدف اصلي که کاهش ۲۵ درصدي مرگ زودرس ناشي از بيماريهاي غيرواگير است به کندي پيش مي رود و اميد است تلاش کميسيون غيرواگير در راستاي جمع بندي و پيشنهاد استراتژي هاي شفاف و هدفمند به تسريع اين مسير کمک کند.
نايب رئيس کميته ملي بيماري هاي غيرواگير عدم وجود اولويت بندي، اثر مداخله گرهاي اقتصادي و تجاري و همچنين کمبود سرمايه کافي و ظرفيت کار را از عواملي ذکر کرد که موجب کند بودن حرکت به سوي هدف کاهش ۲۵ درصدي مرگ زودرس ناشي از بيماريهاي غيرواگير در سطح جهان مي شود و گفت: کميسيوني که تشکيل شده با همکاري کشورهاي عضو سعي در رفع اين چالش ها دارد.
دکتر لاريجاني عنوان کرد: سازمان جهاني بهداشت در کميسيوني که تشکيل داده به دنبال اين است تا با ارزيابي اقدامات پيشين و ايده هاي خلاق و نوآورانه به کشورها کمک کند تا به هدف خود دست يابند.
وي اظهار داشت: کميسيون سازمان جهاني بهداشت ۶ توصيه کلي براي تمامي کشورها ارائه داده است که اين توصيه ها شامل  شروع اقدامات از سياستگذاران و مسئولين عالي رتبه، اولويت بندي و گسترش برنامه ها منطبق با اولويت، ادغام بيماريهاي غيرواگير در نظام سلامت و توجه به پوشش همگاني سلامت، جلب مشارکت ذي نفعان و تعيين مقررات، سرمايه گذاري و اجرا و ارزيابي هستند.
 
لزوم تعهد مسئولين عالي کشورها براي کنترل و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير/ هم افزايي در نظام ارائه خدمات
 دکتر لاريجاني گفت: کميسيون سازمان بهداشت جهاني توصيه کرده است که اقدامات از سياستگذاران و مسئولين عالي کشورها شروع شود. منظور اين است که در اين زمينه تنها وزارت بهداشت مسئول نيست؛ بلکه تمامي سياستگذاران در سطوح مختلف و خارج از نظام سلامت نيز بايد خود را در قبال پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير و ارتقائ سلامت روان مسئول بدانند. يعني سياستگذاران در تمامي سطوح مانند استانداران، شهرداران و حتي در سطوح محلي در اين زمينه تلاش کنند تا بتوانند مجموعه اي از برنامه هاي جامع را در سطوح مختلف اجرا نمايند.
نايب رئيس کميته ملي بيماري هاي غيرواگير ادامه داد: اولويت بندي و گسترش برنامه ها منطبق با اولويت ها مسئوليت دولت است که اولويت هاي حيطه بيماريهاي غيرواگير و سلامت روان را مبتني بر نياز و با توجه به بافت منطقه اي تعيين کند و نظام سلامت را در خصوص اقدامات مرتبط سياست ها آگاه کند و تمامي ساختار دولت را به سوي برنامه هاي پوشش همگاني سلامت حرکت دهد.  
وي در خصوص ادغام بيماريهاي غيرواگير در نظام سلامت و توجه به پوشش همگاني سلامت گفت: دولت ها بايد نظام سلامت را به نحوي ارتقا دهند که  شامل ارتقاي سلامت، پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير و خدمات سلامت روان باشد و  در سياست ها و برنامه ها، پوشش همگاني سلامت( UHC ) را با توجه به شرايط و نيازهاي کشور مد نظر قرار دهند.
دکتر لاريجاني گفت: بايد اين اطمينان حاصل شود که بسته هاي خدمات سلامت در راستاي  پوشش همگاني سلامت( UHC )  شامل بيماريهاي غيرواگير و سلامت روان است و پيشگيري و مداخلات مراقبت هاي بهداشتي و همچنين دسترسي به داروهاي ضروري و فن آوري هاي مورد نياز از اولويت هاي نظام سلامت است در بسته هاي ارائه خدمت مد نظر قرار گرفته است.
نايب رئيس کميته ملي بيماري هاي غيرواگير تقويت خدمات بهداشتي  اوليه (PHC) را يکي از الزامات براي اطمينان از پوشش عادلانه خدمات سلامت ذکر کرد و گفت: تربيت نيروي کافي و کارآمد در رشته هاي مختلف حوزه سلامت از الزاماتي است که بايد بدان توجه شود، چرا که کارکنان نظام سلامت برآمده از جامعه مانند بهورزان و همچنين پرستاران از جمله نيروهايي هستند که مي توانند در حيطه هاي مختلف تسلط داشته و نقش مهمي را در سطح جامعه ايفا نمايند.
وي افزود: هم افزايي در سيستم هاي موجود مراقبت هاي بيماريهاي مزمن مانند HIV و TB نيز لازم است تقويت شود تا در بستر آنها پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير و خدمات سلامت روان نيز ارايه گردد.
 
جلب مشارکت مردم، ذينفعان و بخش خصوصي براي کنترل بيماري هاي غيرواگير
دکتر لاريجاني درخصوص جلب مشارکت ذي نفعان و تعيين مقررات در پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير و خدمات سلامت روان اظهار داشت: دولت ها بايد تعامل مناسبي با بخش خصوصي، دانشگاه ها، جامعه مدني و مردم داشته باشند و با رويکرد جامعه نگر و با نظر به تجارب و چالش ها،  مدل هاي مبتني بر جامعه پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير را تبيين نمايند.
وي افزود: بايد در ايجاد محيط هاي محافظ سلامت از طريق اعمال قوانين موثر، مبتني بر اولويتهاي حوزه سلامت با جلب مشارکت مردم با اهدافي شفاف تلاش شود. تعاملات بايد شفاف بوده و پاسخگويي ، ارزيابي و زمان بندي  در آن لحاظ شود.
نايب رئيس کميته ملي بيماري هاي غيرواگير بر لزوم تعامل با بخش خصوصي در پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير تاکيد کرد و گفت: دولت ها بايد به طور سازنده مشارکت بخش خصوصي را جلب نمايند و با توجه به مديريت منافع تجاري، به دنبال راه هايي براي تقويت تعهدات و کمک به تحقق اهداف نظام سلامت و ارتقا سلامت مردم باشند.

 لزوم محدود کردن بازاريابي محصولات ناسالم براي کودکان
وي اضافه کرد: مناسب است که دولت ها با شرکت هاي توليد کننده مواد غذايي در زمينه هايي مانند اصلاح مواد اوليه، برچسب گذاري و تنظيم بازاريابي همکاري داشته باشند. فراهم آوردن محيط و امکانات مورد نياز ورزش و تفريحات سالم براي ارتقاي فعاليت بدني؛ تعامل با راه و شهرسازي براي اطمينان از مسيرهاي ايمن و پايدار؛ همکاري با صنعت داروسازي و توليد کنندگان واکسن براي اطمينان از دسترسي به داروهاي ضروري و واکسن با کيفيت قابل اطمينان؛ همکاري با شرکت هاي فن آوري براي استفاده از فن آوري هاي نوين در راستاي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير از رويکردهايي است که دولت ها مي توانند در پيش گيرند. دولت ها همچنين مي توانند بخش اقتصاد و تجارت الكترونيك را تشويق كنند تا راه هايي متناسب با شرايط کشور براي كاهش عوامل خطر ايجاد نمايند.
دکتر لاريجاني محدود کردن بازاريابي محصولات ناسالم (که حاوي مقادير بيش از حد قند، نمک و اسيد چرب ترانس هستند) براي کودکان را يکي از اولويت هايي ذکر کرد که لازم است مورد توجه قرار گيردو گفت: ميتوان از رويکردهاي اقتصادي  به منظور تشويق و ارتقا سبک زندگي سالم ،مصرف محصولات سالم ، کاهش در دسترس بودن و کاهش بازاريابي محصولات ناسالم و همچنين کاهش مصرف آنها استفاده شود.
وي با تاکيد بر اينکه جوامع مدني و مردم نقش بسيار مهمي در کنترل و پيشگيري بيماري هاي غيرواگير دارند گفت: بايد از مشارکت اين گروهها بهره برداري شود، به ويژه در کشورهاي کم درآمد و متوسط ، ارتقائ آگاهي، افزايش حمايت، ارائه خدمات و نظارت با مشارکت جامعه به پيشبرد اهداف ياري مي رساند.
نايب رئيس کميته ملي بيماري هاي غيرواگير اتخاذ رويکرد فرابخشي را يکي از راههاي اصلي جلب مشارکت ذي نفعان به طور وسيع است که عنوان کرد و گفت: اين اقدام مي تواند به دستيابي به هدف اصلي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير و ارتقائ سلامت روان بينجامد.
دولت ها و جامعه بين المللي بايد يک پارادايم اقتصادي جديد براي تأمين مالي اقدامات مختص بيماريهاي غيرواگير و سلامت روان ايجاد کنند
وي با اشاره به اهميت توانمند سازي افراد جامعه و افزايش سواد سلامت آنان، عنوان کرد: اين کار ميتواند از طريق برنامه هاي آموزشي رسمي و کمپين هاي اطلاعاتي و ارتباطي هدفمند صورت پذيرد. کارشناسان بازاريابي و اقتصاددانان مي توانند در ايجاد کمپين هاي سلامت عمومي و در خصوص چگونگي پيشگيري و کاهش عوامل خطر، کالاهاي آسيب رسان و آسيب هاي ناشي از آنها نقش مهمي داشته باشند.
دکتر لاريجاني به اهميت تامين مالي براي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير اشاره کرد و گفت: دولت ها و جامعه بين المللي بايد يک پارادايم اقتصادي جديد براي تأمين مالي اقدامات مختص بيماريهاي غيرواگير و سلامت روان ايجاد کنند.
وي افزود: افزايش سهم بودجه هاي ملي مختص بيماريهاي غيرواگيرو سلامت روان  در  نظام سلامت و بخش خارج از آن،  اجراي مقررات مالي، از جمله افزايش ماليات بر دخانيات و در نظر گرفتن مقررات مالي براي ساير محصولات ناسالم، بهره مندي از مستندات و ابزارهاي سازمان بهداشت جهاني، ارزيابي بخش سلامت در درون و بيرون نظام سلامت و در صورت امکان، حسابرسي کامل هزينه ها سياست هايي است که بر پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير تاثير مي گذارد.
نايب رئيس کميته ملي بيماري هاي غيرواگير با بيان اينکه ممکن است تأسيس يک صندوق سرمايه گذاري بين المللي براي تسهيل تامين منابع مالي کنترل بيماري هاي غيرواگير مناسب باشد گفت: دولت ها بايد پاسخگوئي به شهروندان خود براي اقدام در مورد بيماريهاي غيرواگير را تقويت کنند ومکانيسم هايي را براي پاسخگويي ملي با توجه به تعهدات ملي و بين المللي و ارزيابي اثر اقدامات بر سلامت مردم را ايجاد نمايند.