خبرگزاری آريا – مصرف لبنيات پرچرب مورد تاييد وزارت بهداشت نيست
در گفت و گو با مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت مطرح شد:

مصرف لبنيات پرچرب مورد تاييد وزارت بهداشت نيست

خبرگزاري آريا- مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با بيان اينکه با مصرف محصولات لبني سنتي و غير پاستوريزه احتمال ابتلا به تب مالت وجود دارد، گفت: مردم بايد توجه کنند که لبنيات پاستوريزه و کم چرب استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از وبدا، دکتر زهرا عبداللهي درخصوص لبنيات سنتي گفت: مصرف لبنيات پرچرب مورد تاييد وزارت بهداشت نيست، اين وزارتخانه توصيه مي‌ کند مردم از شير و لبنيات کم چرب يعني کمتر از ۲٫۵ درصد چربي استفاده کنند و چون چربي محصولات لبني سنتي، حيواني است و باعث اضافه وزن، چاقي، چربي خون و بيماري‌ هاي قلبي عروقي مي ‌شود، توصيه نمي شود.
وي افزود: لبنيات سنتي غير پاستوريزه مورد تاييد وزارت بهداشت نيست و متاسفانه به علت مصرف اين نوع لبنيات در دو سال اخير با افزايش موارد تب مالت در کشور مواجه شده ايم.
دکتر عبداللهي با بيان اينکه توصيه وزارت بهداشت به مردم اين است که لبنيات سنتي غير پاستوريزه و فله اي استفاده نکنند، خاطرنشان کرد: مصرف اين نوع لبنيات خطر ابتلا به تب مالت را به همراه دارد، درواقع افزايش موارد تب مالت در کشور، ارتباط مستقيم با افزايش مصرف لبنيات فله اي و سنتي دارد و توصيه ما به مردم اين است که شير و لبنيات پاستوريزه استفاده کنند.
مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت افزود: در مورد لبنيات پاستوريزه هم توصيه مي شود که شير و لبنيات پرچرب استفاده نشود و حتي اگر کارخانه ها محصولات ليني پاستوريزه پر چرب توليد کنند، توصيه وزارت بهداشت مصرف اين نوع لبنيات نيست.
وي با بيان اينکه وزارت بهداشت در جهت ساماندهي، بر لبنيات فروشي هاي سنتي نظارت دارد، تصريح کرد: به علت تمايل مردم به مصرف کالاهاي سنتي و اين باور که لبنيات سنتي سالم تر است، تقاضا براي خريد اين محصولات همچنان وجود دارد، درحاليکه مردم بايد بدانند اين محصولات ممکن است تب مالت ايجاد کند و از طرفي بسيار پرچرب است و حتي گزارشاتي رسيده که برخي از آنها در محصولات خود از پالم استفاده مي کنند.