خبرگزاری آريا – در لحظه زندگي کردن


در لحظه زندگي کردن

خبرگزاري آريا –
درلحظه زندگي کردن
تصور هر لحظه زندگي، ما را وادار مي کند که ارزش آن لحظه را طولاني تر و معنادارتر سازيم. وقتي که در لحظه زندگي مي کنيم، بجاي….
زندگي کردن در لحظه يا حال به معني آن است که با تمام حواس خود، هشيار و آگاه به زمان حال باشيم. اين به معني آن است که به گذشته فکر نکنيم يا در آن ساکن نشويم و نيز مضطرب و نگران آينده نباشيم.
وقتي ما توجه خود را به زمان حاضر يا حال مي دهيم، بر روي کاري که در دست داريم تمرکز مي کنيم. ما تمام توجه خود را به آنچه که بايستي انجام بدهيم، متمرکز مي کنيم و تا رسيدن به نتيجه پيش مي رويم.
تصور هر لحظه زندگي، ما را وادار مي کند که ارزش آن لحظه را طولاني تر و معنادارتر سازيم. وقتي که در لحظه زندگي مي کنيم، بجاي جستجوي کميت زمان، از هر دقيقه لذت مي بريم و آن را مزه مزه مي کنيم. کميت را فداي کيفيت نمي کنيم.
البته، اين به معني آن نيست که برنامه اي نداريم، اهداف خود را مشخص نکرده و يا خود را براي آينده آماده نمي کنيم. ما تمام اين امور را مي توانيم انجام دهيم و در عين حال از هر لحظه لذت ببريم، درست به همان شکلي که بر ما آشکار مي شود.
بطور مثال، اگر هدفمان اين باشد که هر روز ورزش کنيم، مي توانيم اين ورزش را در حالي انجام دهيم که از لحظات تمرين و فرايند واقعي آن لذت ببريم(يا حداقل در آن لحظه حضور داشته باشيم).
زماني که ما خودمان را براي زندگي در لحظه آموزش مي دهيم، خود را در آن لحظه فرو مي بريم و زيبايي آن را کشف مي کنيم. ما ياد مي گيريم که روي انرژي خود تمرکز و آن را مديريت کنيم. ورزشکاران حرفه اي طرز استفاده از اين نوع تمرکز را بسيار خوب مي دانند. آنها مي دانند که کمال و موفقيت، نتيجه مديريت مهارت و متعادل ساختن انرژي شان است.
براي اينکه هر لحظه را بشماريم، بايستي پذيراي آن باشيم. هرکاري که انجام مي دهيم و با هر شخصي که در ارتباط هستيم، تمام توجه خودمان را به آنها اختصاص دهيم. حتي زماني که استراحت مي کنيم، بايستي آن لحظه را مزه مزه کنيم. اين به ما فرصتي براي دوباره شارژشدن، دوباره تازه شدن و پيدا کردن شفافيت مي دهد.
در اغلب موارد ما انتظارات بسيار بزرگي از خودمان و زندگيمان داريم. ما جهت انجام اين امور هجوم مي بريم و با شتاب کاري را انجام مي دهيم، واقعاً بدون آنکه از فرايند آن لذت ببريم. اين هجوم بردن براي چيست؟ فکر مي کنيم به کجا مي رويم؟ اگر ما توقف نکنيم و در باره اينکه به کجا مي رويم، فکر نکنيم: احتمالاً جهتمان را گم مي کنيم. در عوض، وقتي ما قدر هر لحظه را مي دانيم و درس هاي آن را برداشت مي کنيم، آگاهانه، هدفمند و مسئولانه زندگي مي کنيم.
به علاوه، وقتي در گذشته زندگي مي کنيم و اجازه نمي دهيم که تجارب دردناک، اشتباهات پيش آمده يا روزگار سخت، بگذرند، ما خود را به حال و آينده اي مشابه محکوم مي کنيم. ما بايد بپذيريم که نمي توانيم گذشته را تغيير بدهيم، ما تنها مي دانيم که در آن به سر مي بريم، سپس به پايان مي رسد و به جلو حرکت مي کنيم.
زندگي در لحظه به معني آن است که اجازه بدهيم گذشته عبور کند و به آينده اعتماد کنيم. اگر ما مثبت و به زمان حاضر خوش بين باشيم، آينده ما نيز مثبت و اميد بخش خواهد بود. ما اين را به خود مديون هستيم که هر لحظه مان را از همين حالا بشماريم.
ضربه هايي براي زندگي کردن در لحظه:
* به ذهنتان آموزش دهيد که روي فعاليت حاضر تمرکز کند.
* درگير در فعاليت شويد و آنچه را که انجام مي دهيد حس کنيد، از فرايند انجام آن لذت ببريد.
* روشهاي آرام سازي را بياموزيد تا در هر لحظه حضور داشته باشيد.
* به محيط اطرافتان توجه کنيد. نورها، اصوات، بوها و جزئيات محيط،
* با تمرکز، به مکالمات ديگران، موسيقي، حتي سکوت گوش دهيد.
* غذا و نوشيدني را مزه مزه کنيد. طعم هر لقمه غذا را بچشيد.
مزاياي زندگي کردن در لحظه:
* شما ارتباط بيشتري با افکار و احساساتتان پيدا مي کنيد.
* با ديگران ارتباط بيشتري پيدا مي کنيد.
* قدرداني و لذت بخشي زندگي را بيشتر احساس خواهيد کرد.
* اگر شما در لحظه زندگي کنيد، لحظه از کنار شما نمي گذرد.
* احساس تمرکز، صلح و زنده بودن بيشتري مي کنيد.
* کمتر احساس اضطراب و ترس مي کنيد.
مانند تمام مهارت ها، براي آموزش و لذت بردن از در لحظه زندگي کردن، نياز به وقت گذاشتن و تمرين است. از همين حالا شروع کنيد و زندگي را از منظري تازه و جديد ببينيد.
“اگر شما هنوز در باره آنچه که ديروز انجام داديد، صحبت مي کنيد، امروز کار زيادي انجام نمي دهيد”
“ما هميشه آماده مي شويم براي زندگي ولي هرگز زندگي نمي کنيم”
“رالف امرسون”
“اگر شما همه زندگيتان را منتظر طوفان بوده ايد، هرگز از تابش خورشيد لذت نخواهيد برد”
“موريس وست”
“کودکان نه گذشته و نه آينده دارند، آنها از زمان حال لذت مي‌برند، کاري که تعداد معدودي از ما انجام مي دهيم”
“بروئر”
منبع: Essential Life skills