خبرگزاری آريا – قدرداني با زبان عشق


قدرداني با زبان عشق

خبرگزاري آريا –
قدرداني با زبان عشق
بدون درک زبان عشقِ فردي که دوستش داريم نمي توانيم با او ارتباطي عاطفي برقرار کنيم
از چه راه هايي احساس عشق به شما دست مي دهد و چگونه از ديگران قدرداني مي کنيد؟ اگر از نخستين زبان عشق تان آگاهي نداريد مي توانيد آن را کشف کنيد.
صحبت کردن با زبان عشق يکديگر اين احساس را در ما ايجاد مي کند که ما را دوست دارند، از ما مواظبت مي کنند و ما را درک مي کنند و همين احساس سبب به وجود آمدن روابط عاطفي قوي مي گردد. بدون درک زبان عشقِ فردي که دوستش داريم نمي توانيم با او ارتباطي قوي و عاطفي برقرار کنيم. ممکن است تلاش هاي زيادي براي ايجاد ارتباط بکنيم اما در حقيقت راه را درست نرفته ايم. هر کدام از ما يکي از پنج زبان عشق، زبان اصلي ما است. با اين زبان است که مي توانيم احساساتمان را به خوبي بيان کنيم.
از چه راه هايي مي توانيد زبان عشق نخستينِ خودتان را تشخيص دهيد؟
اگر از زبان عشق نخستين تان آگاهي نداريد از راه هاي زير مي توانيد زبان هاي عشق خود را کشف کنيد:
۱٫ رفتار خود را مورد مشاهده قرار دهيد
عمدتاً از چه راه هايي احساس عشق به شما دست مي دهد و چگونه از ديگران قدرداني مي کنيد؟ دائماً براي تشويق ديگران از واژه هاي تأييدي استفاده مي کنيد ، اين احتمال وجود دارد که زبان عشق اصلي شما واژه هاي تأييدي باشد . وقتي دوست داريد افراد مورد علاقه خودتان را در آغوش بگيريد ، آن ها را نوازش کنيد ، يا ماساژ دهيد ( تماس بدني). اگر دائماً ، چه در موقعيت هاي خاص و چه در موقعيت هاي ديگر به ديگران کادو مي دهيد، احتمال دارد زبان عشق شما دريافت هديه باشد. اگر شما افراد را براي شام يا ناهار دعوت مي کنيد يا با ديگران قرار مي گذاريد که به منزلتان بيايند و از آن ها پذيرايي مي کنيد( صرف وقت مفيد) اگر بدون تقاضاي ديگران خدمتي به آن ها مي کنيد احتمالاً زبان عشق نخستين شما خدمت و سرويس دهي است.
۲٫ دقت کنيد که شما از ديگران چه درخواست هايي داريد
گام دوم آن است که ببينيد از ديگران چه درخواست هايي داريد. مثلاً ممکن است از دوستان خود بخواهيد که در کارهايتان به شما کمک کنند.( سرويس دهي و خدمات) . درخواست هاي ما بيانگر نيازهاي عاطفي ما هستند.
۳٫ به شکايت هاي خود توجه کنيد
بيان شکايت هاي شما در حقيقت بيان نيازهايي است که در ذهن شما انباشته شد است.اگر شکايت مي کنيد که ديگران انتظار دارند که من هر کاري برايشان انجام دهم ، اما آن ها براي من هيچ کاري انجام نمي دهند احتمالاً زبان اصلي عشق شما سرويس دهي و خدمات است. شکايت ما بيان کننده نيازهاي عميق عاطفي ماست که ناديده گرفته شده اند.
اگر براي شما دو زبان اهميت يکساني دارد، پس شما احتمالاً فردي دوزبانه هستيد و در اين صورت درک نيازهاي عاطفي شما براي ديگران آسان تر خواهد بود. آن ها مي توانند از بين دو زبان يکي را انتخاب کنند و با هر کدام که مي توانند ارتباط قوي تري ايجاد کنند.
زبان اصلي عشق,فهميدن زبان عشق
عاشق بودن خياباني دوطرفه است
چه طور مي توان زبان عشق ديگران را کشف کرد
عاشق بودن خياباني دوطرفه است . در اين خيابان شما فقط عشق دريافت نمي کنيد بلکه جايي است که بايد عشق هم ببخشيد.
محبت ها ، شکايت ها و تقاضاهاي آن ها را مورد دقت قرار بدهيد
در مرحله اول ببينيد حرف هايشان حول چه موضوعي است . مثلا اگر همکار شما دائماً از شما و ديگران تقدير و تشکر مي کند احتمالاً زبان عشق او واژه هاي تأييدي است.
درمرحله دوم ببينيد ديگران بيشتر از چه چيزهايي شاکي هستند. مثلاً وقتي مادرتان مي گويد چه قدر اين جا را جمع کنم؟! ممکن است زبان عشق او سرويس دهي و خدمات باشد.
در مرحله سوم در مورد بيشترين تقاضا هاي اطرافيان دقت کنيد. اگر همکارتان درخواست کند که وقتي شما به کنفرانس رفتيد برايش مقداري کاغذ مجاني بياوريد اين درخواست، دريافت کادو است.
از خودشان بپرسيد
يکي از جالب ترين راه ها براي فهميدن زبان عشق نخستين افراد ، پرسيدن است. وقتي که مي خواهيد بدانيد در ذهن ديگران چه مي گذرد مي توانيد از آن ها بپرسيد.
تجربه کنيد
با آزمايش کردن هم مي توانيد زبان عشق کسي را بفهميد . هر پنج زبان را استفاده کنيد و ببينيد که پاسخ چگونه است.
منبع: پنج زبان عشق/تبيان