سومین دیدار منطقه‌ای فرمانده سنتکام پس از ورود به لیست تروریستی ایران-جم جم

سومین دیدار منطقه‌ای فرمانده سنتکام پس از ورود به لیست تروریستی ایران

پاسخی بگذارید