اعلام آمادگی احزاب و تشکل‌های فارس برای مشارکت با طرح «جهاد همبستگی ملی»-جم جم

اعلام آمادگی احزاب و تشکل‌های فارس برای مشارکت با طرح «جهاد همبستگی ملی»

پاسخی بگذارید