دریادار خانزادی: كشورهای حاشيه اقيانوس هند بزودی رزمایش مشترکی با محوريت ايران برگزار می‌کنند-جم جم

دریادار خانزادی: كشورهای حاشيه اقيانوس هند بزودی رزمایش مشترکی با محوريت ايران برگزار می‌کنند

پاسخی بگذارید