طرح جهاد همبستگی ملی، روند ارسال کمک‌های مردمی به مناطق سیل‌زده را منظم می‌کند-جم جم

طرح جهاد همبستگی ملی، روند ارسال کمک‌های مردمی به مناطق سیل‌زده را منظم می‌کند

پاسخی بگذارید