مساجد در طرح «هر مسجد، يك خانه» مشاركت كنند/ ايجاد ستاد جمع‌آوری کمک‌ها در مساجد-جم جم

مساجد در طرح «هر مسجد، يك خانه» مشاركت كنند/ ايجاد ستاد جمع‌آوری کمک‌ها در مساجد

پاسخی بگذارید