تذکر «پژمانفر» به «آذری جهرمی» درباره اجرای سند ۲۰۳۰ در وزارت ارتباطات-جم جم

تذکر «پژمانفر» به «آذری جهرمی» درباره اجرای سند ۲۰۳۰ در وزارت ارتباطات

پاسخی بگذارید