دمای هوای کردستان تا روز پنجشنبه زیر صفر درجه قرار می‌گیرد-جم جم

دمای هوای کردستان تا روز پنجشنبه زیر صفر درجه قرار می‌گیرد

پاسخی بگذارید