وزیر تعاون: بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی/ به دنبال افزایش مالیات نیستیم-جم جم

وزیر تعاون: بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی/ به دنبال افزایش مالیات نیستیم

پاسخی بگذارید