انهدام محل استقرار نظامیان سعودی با پهپاد انتحاری «قاصفK2»-جم جم

انهدام محل استقرار نظامیان سعودی با پهپاد انتحاری «قاصفK2»

پاسخی بگذارید