سرلشکر سلامی: باید قلمرو اقتدارمان را از منطقه به جهان گسترش دهیم-جم جم

سرلشکر سلامی: باید قلمرو اقتدارمان را از منطقه به جهان گسترش دهیم

پاسخی بگذارید