طنزپرداز مشهدی: ایده «هر مسجد، یک خانه» به ساخت منازل سیل‌زدگان سرعت می‌دهد-جم جم

طنزپرداز مشهدی: ایده «هر مسجد، یک خانه» به ساخت منازل سیل‌زدگان سرعت می‌دهد

پاسخی بگذارید