دیدار کدخدایی با وزیر کشور برای تصمیم‌گیری درباره الکترونیکی شدن انتخابات/ تائید الکترونیکی شدن از سوی شورای نگهبان-جم جم

دیدار کدخدایی با وزیر کشور برای تصمیم‌گیری درباره الکترونیکی شدن انتخابات/ تائید الکترونیکی شدن از سوی شورای نگهبان

پاسخی بگذارید