تأکید «میرضیایف» بر گسترش همکاری‌ها با روسیه در صنایع نفت و گاز-جم جم

تأکید «میرضیایف» بر گسترش همکاری‌ها با روسیه در صنایع نفت و گاز

پاسخی بگذارید