نقش وزارت نفت در آبادانی و عمران آبادان کمرنگ‌تر شده است-جم جم

نقش وزارت نفت در آبادانی و عمران آبادان کمرنگ‌تر شده است

پاسخی بگذارید