پالایشگاه فاز 2 آبادان در پرداخت بدهی تعلل نکند / مطالبات شهرداری قانونی است-جم جم

پالایشگاه فاز 2 آبادان در پرداخت بدهی تعلل نکند / مطالبات شهرداری قانونی است

پاسخی بگذارید