کلیات واگذاری ۹۹ هکتار از اراضی کوکبیه به شهرداری شازند تصویب شد-جم جم

کلیات واگذاری ۹۹ هکتار از اراضی کوکبیه به شهرداری شازند تصویب شد

پاسخی بگذارید