روحانی: ظرفیت فشار تحریم آمریکا به پایان رسید/ از امروز فشار آمریکا تخلیه خواهد شد-جم جم

روحانی: ظرفیت فشار تحریم آمریکا به پایان رسید/ از امروز فشار آمریکا تخلیه خواهد شد

پاسخی بگذارید