اتمام حجت نماینده با مدیرعامل کارخانه سیمان: فوراً مشکلات کارگران را حل کنید-جم جم

اتمام حجت نماینده با مدیرعامل کارخانه سیمان: فوراً مشکلات کارگران را حل کنید

پاسخی بگذارید