دیپلمات اروپایی: خطوط قرمز نقض برجام در حال قرمزتر شدن است-جم جم

دیپلمات اروپایی: خطوط قرمز نقض برجام در حال قرمزتر شدن است

پاسخی بگذارید