آرای نمایندگان باید شفاف‌سازی شود/ اطلاع از رأی نمایندگان حق مردم است-جم جم

آرای نمایندگان باید شفاف‌سازی شود/ اطلاع از رأی نمایندگان حق مردم است

پاسخی بگذارید