فخری: بسکتبال پیش‌بینی ها را بهم زد/ ایران برای اضافه شدن کاراته نامه‌نگاری‌های زیادی داشت-جم جم

فخری: بسکتبال پیش‌بینی ها را بهم زد/ ایران برای اضافه شدن کاراته نامه‌نگاری‌های زیادی داشت

پاسخی بگذارید