رونق تولید در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و دانش بنیان عملیاتی می‌شود-جم جم

رونق تولید در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و دانش بنیان عملیاتی می‌شود

مساجد در طرح «هر مسجد، يك خانه» مشاركت كنند/ ايجاد ستاد جمع‌آوری کمک‌ها در مساجد-جم جم

مساجد در طرح «هر مسجد، يك خانه» مشاركت كنند/ ايجاد ستاد جمع‌آوری کمک‌ها در مساجد

اعلام آمادگی احزاب و تشکل‌های فارس برای مشارکت با طرح «جهاد همبستگی ملی»-جم جم

اعلام آمادگی احزاب و تشکل‌های فارس برای مشارکت با طرح «جهاد همبستگی ملی»

طرح جهاد همبستگی ملی، روند ارسال کمک‌های مردمی به مناطق سیل‌زده را منظم می‌کند-جم جم

طرح جهاد همبستگی ملی، روند ارسال کمک‌های مردمی به مناطق سیل‌زده را منظم می‌کند