فیلم/یوونتوس یک – تورینیو یک؛ فرار از شکست با گلی که رونالدو تخصص دارد!-جم جم

فیلم/یوونتوس یک – تورینیو یک؛ فرار از شکست با گلی که رونالدو تخصص دارد!