اعتماد مردم به گیاهان دارویی با پرهیز از خام فروشی افزایش می‌یابد-جم جم

اعتماد مردم به گیاهان دارویی با پرهیز از خام فروشی افزایش می‌یابد

سطح جاده‌های استان لغزنده است/ تصادف رانندگی با ۲ کشته در استان اردبیل-جم جم

سطح جاده‌های استان لغزنده است/ تصادف رانندگی با ۲ کشته در استان اردبیل

نبودن مسؤول سر صحنه حادثه پذیرفتنی نیست/ همدلی مهمترین دستاورد سیل-جم جم

نبودن مسؤول سر صحنه حادثه پذیرفتنی نیست/ همدلی مهمترین دستاورد سیل