Tag Archives: آبريزش

خبرگزاری آريا – آبريزش بيني داريد؟ مدام عطسه مي‌کنيد؟


آبريزش بيني داريد؟ مدام عطسه مي‌کنيد؟

خبرگزاري آريا –
آبريزش بيني,آلرژي,آلرژي و رينيت حساسيتي
آبريزش بيني داريد؟ مدام عطسه مي‌کنيد؟
از رينيت (التهاب پردۀ مخاطي بيني) تا التهاب ملتحمۀ حساسيتي
آبريزش بيني داريد؟ بيني تان گرفته يا مي‌خارد؟ مدام عطسه مي‌کنيد؟ از چشم هاي تان که سرخ شده اند، اشک مي‌آيد؟ اين همان رينيت حساسيتي است که هر سال بهار، ميليون ها نفر از افراد حساس به گردۀ گياهان را مبتلا مي‌کند.
آلرژي و رينيت حساسيتي چيست؟
آلرژي و رينيت حساسيتي منشأ بروز علائم آزاردهنده اي هستند به طوري که افراد مبتلا نمي‌توانند آرامش داشته باشند، برخي از اين علائم عبارتند از: آبريزش مداوم بيني ، گرفتگي بيني، مشکل در نفس کشيدن، عطسه هاي پشت سرهم، خارش بيني، سوزش چشم، آبريزش از چشم و… . هيچ کدام از اين نشانه ها شديد نيستند، بلکه عادي و معمولي اند.
با اين حال، اين علائم سه گانه (عطسه+ آبريزش بيني+ خارش بيني) کيفيت جريان عادي زندگي را به نحو قابل توجهي، مختل مي‌کنند زيرا خواب به خاطر بيدار شدن هاي شبانه به هم مي‌خورد و فرد در تمام طول روز دچار خستگي و سر درد مي‌شود. در نتيجه، اين اختلالات تأثير مستقيمي بر روي شغل، تفريح و حتي عادي ترين فعاليت هاي روزانۀ فرد خواهند داشت.
چرا رينيت حساسيتي باعث جاري شدن اشک از چشم ها مي‌شود؟
رينيت بيشتر بيني را تحت تأثير قرار مي‌دهد. علائم بيني به دليل التهاب مخاط بيني به وجود مي‌آيند که گرفتگي و احتقاق بيني را با خود به همراه دارند. اما در بيشتر موارد، علائم رينيت حساسيتي از محدودۀ بيني فراتر مي‌روند و خيلي سريع در ناحيۀ بينايي گسترده مي‌شوند.
به طور کلي، ۶۶% از افراد مبتلا به رينيت حساسيتي دچار ناراحتي هاي چشمي از جمله سوزش و سرازير شدن اشک هم مي‌شوند.
در اين شرايط، پزشکان از رينيت و التهاب ملتحمه سخن به ميان مي‌آورند. بنابر شدت و دفعات نشانه هاي چشمي، احتمال التهاب ملتحمۀ حساسيتي نيز مطرح مي‌شود. بنابراين علائم شديدتر هستند، علائمي از جمله: سرخ شدن چشم ها، سوزش، اشک، تورم پلک ها و از همه مهم تر احساس وجود شن در چشم ها.
آلرژي بيماري است که بيشتر و بيشتر شيوع پيدا مي‌کند
در حال حاضر، ۲۵% افراد جامعه مبتلا به رينيت حساسيتي هستند. رينيت حساسيتي علائم حساسيت معمولي و به ويژه حساسيت به گردۀ گياهان را دارد. به همين خاطر رسيدن فصل بهار، دورۀ هراس آوري براي ميليون ها فرد حساسيتي است زيرا اين دوره که ممکن است ماه ها طول بکشد، براي اين افراد همراه با ناراحتي و خستگي بسيار زياد است.
اگر چه از بين بردن تمامي گرده هاي گياهان غير ممکن است، اما با اجتناب از انجام فعاليت در هواي آزاد در دورۀ گرده افشاني، و بستن پنجره هاي خانه مي‌توان کمتر در معرض آنها قرار گرفت. ضمناً شناخت زمان بندي گرده افشاني گياهان نيز بسيار مهم است. اگر بخواهيم تجمع گرده ها را با توجه به زمان و نواحي تقسيم بندي کنيم، ۳ فصل عمده وجود خواهد داشت:
-فصل درخت ها که از آغاز ژانويه تا آغاز بهار است.
-فصل غلات که دورۀ آن اواسط بهار تا ابتداي تابستان را در برمي‌گيرد.
-و فصل علف ها که از ابتداي تابستان شروع مي‌شود و تا ابتداي پاييز ادامه دارد.
به اين ترتيب درمي‌يابيم که رينيت حساسيتي فقط محدود به بهار نيست و درمان آن بر پايۀ مصرف آنتي هيستامين هاي خوراکي قرار دارد. آنتي هيستامين ها عموماٌ براي کاهش علائم سه گانۀ بيني مفيد و مؤثر هستند. بنابر شدت علائم، مي‌توان از مکمل هاي کرتيکوئيد موضعي و گاهي اوقات خوراکي بهره برد.
منبع:seemorgh.comخبرگزاری آريا – داروهاي گياهي ضد آبريزش و عطسه


داروهاي گياهي ضد آبريزش و عطسه

خبرگزاري آريا –
داروهاي گياهي ضد آبريزش و عطسه
البته عطسه و آب ريزش بيني ، واکنش طبيعي بدن نسبت به عوامل حساسيتي و بيماريزا است، ودر اصل خوب است وبايد باشد ولي اگر ادامه دار شود ، باعث اختلال در کارهاي روزمره فرد مي شود پس مابايد عامل تحريک کننده را شناسايي ، وآن را از بين ببريم .ولي در طب گياهي براي درمان اين عارضه مواردي است که به آنها اشاره مي کنيم:
۱): استفاده از روغن اسطوخدوس اصل ، به اين روش که با انگشت کوچک مقداري از روغن رابه پيشاني و داخل بيني مالش مي دهيم(صبح و شب هنگام خواب).
۲):دود دادن سياه دانه:مقداري سياه دانه را روي آتش ريخته ودود آن را به آرامي تنفس ميکنيم(براي افراد ،داراي بيماري آسم توصيه نمي شود)