Tag Archives: نفس

خبرگزاری آريا – با اضطراب هاي نفس گير چگونه مقابله کنيم؟


با اضطراب هاي نفس گير چگونه مقابله کنيم؟

خبرگزاري آريا –
با اضطراب هاي نفس گير چگونه مقابله کنيم
حدوداً ۵% افراد جامعه از اين مشکل رنج مي‌برند. بنابراين، چه طور مي‌توان شناسايي اش کرد؟ و چگونه مي‌توان با آن مبارزه کرد؟
برخي پزشکان روان درماني را ترجيح مي‌دهند
اگر چه ضد اضطراب ها در مقابل بحران اضطراب مؤثرند ولي نمي‌توانند اين مشکل را از ريشه برطرف سازند. بنابراين، روان درماني ضروري است.
چندين روش که امکان پذيرند:
روان درماني رفتاري و شناختي:
مزيت اين روان درماني، سرعتش است. اين روان درماني کوتاه است، در طي جلسات روان درماني، درمانگر به بيمار مي‌آموزد که واکنش هاي نامناسبش را «از ذهن پاک کند» و پاسخ هاي جديد و متناسبي بياموزد.
در اين روش، بحران اضطراب و علائمش، نوعي واکنش مشروط تصور مي‌شوند. در شرايط استرس زا، در يک مکان استرس زا و يک زمان استرس زا، همه چيز به يک پاسخ اضطرابي نادرست منجر مي‌شود. مثلاً، ترسي که ممکن است به بحران اضطراب منتهي شود.
در جلسۀ روان درماني رفتاري و شناختي، بيمار مي‌آموزد که ترس هايش را رام کند. اگر او دچار فوبيا باشد، او کم کم و به واسطۀ انجام تمرينات، شي مورد ترس را تصور مي‌کند، سپس موفق مي‌شود که با او صحبت کند، سپس نزديکش مي‌شود. او به کمک درمانگر متوجه مي‌شود که اين خطر خيالي است و خطر مرگ براي او وجود ندارد. سپس او پاسخ هاي جديد و متناسب را فرامي‌گيرد.
در موارد فوبيا يا هراس اجتماعي، درمانگر به او روش‌هايي براي احساس راحتي بيشتر با جامعه مي‌آموزد. اين جنبۀ رفتاري درمان است. و در زمينۀ شناختي، بيمار مي‌آموزد که طرح کلي افکاري را که باعث بحران مي‌شوند، تشخيص دهد. برخلاف روان درماني تحليلي، در اين روش خاطرات کودکي که احتمالاً باعث آسيب هاي روحي شده اند، مورد کنکاش قرار نمي‌گيرند.
روان درماني تحليلي:
اين درمان طولاني تر از درمان رفتاري و شناختي است، اما عميق تر به مسائل مي‌پردازد. به همين علت، مي‌توان بين جلسات درمان رفتاري و شناختي، از اين نوع درمان هم بهره برد. به محض اينکه علائم از بين رفتند، مي‌توان جستجوي علل را آغاز کرد. درمان تحليلي مي‌تواند به شکل چهره به چهره، با مکالمه اي بين درمانگر و بيمار صورت بگيرد يا اينکه بيمار روي آن تحت معروف دراز بکشد و درمان شروع شود.
خواب هيپنوتيزم:
تصور نکنيد که درمانگر هر جلسه شما را به خواب هيپنوتيزم مي‌برد ! او مي‌تواند از اين روش، فقط يک يا دو بار استفاده کند. زماني که از خواب بلند مي‌شويد به شما اجازه مي‌دهد که دربارۀ دردهايتان راحت تر حرف بزنيد. تکنيک هيپنوتيزم بر اضطراب بسيار مؤثر است. وضعيت بسيار راحتي است که شما در آن شناوريد و باعث مي‌شود که راحت تر از اضطراب هايتان حرف بزنيد. درمانگر مي‌تواند به شما کمک کند که “پاسخ” هاي جديدي فرابگيريد.
تکنيک هاي ملايم:
اگر شما از اضطراب موقت رنج مي‌بريد، و اين اضطراب زياد ناتوان تان نکرده، مي‌توانيد از روش هاي ريلکسيشن مانند سورفولوژي يا يوگا بهره ببريد. شک نکنيد، بهتان ثابت مي‌شود. کتاب هايي زيادي وجود دارند که مورد شما را درمان مي‌کنند. آنها را بخوانيد. اين کار روش خوبي براي رام کردن و فهميدن مشکلات است. شما تنها کسي نيستيد که دچار اين مشکلات شده است. اگر يک زماني، برخي شرايط آزارتان مي‌دهند، معني اش بروز فوبيا نيست، دنبالش نگرديد و از آن اجتناب کنيد. با تکرار دوري کردن از آنها، مي‌توانيد ترس هايتان را مديريت کنيد. از ضد افسردگي هاي نوع ISRS استفاده کنيد. بر خلاف ضد اضطراب ها، به آنها وابسته نمي‌شويد در حاليکه براي رفع اضطراب بسيار مفيدند.
توجه: قطع ناگهاني درمان ضد اضطراب ها يا ضد افسردگي ها ممکن است باعث مشکلات جهشي شود: امکان دارد بحران ها شديدتر از قبل شوند. احتمال بروز سندروم ترک داروها نيز وجود دارد؛ اين سندوم مشکلاتي مانند سرگيجه يا تشنج را با خود به همراه مي‌آورد.
آيا قابل درمان است؟
اگر نتوانيد بحران اضطراب را به طور کامل درمان کنيد، هميشه مي‌توانيد ياد بگيريد که بحران ها را چگونه مديريت کنيد. قبل تر ها، برخي افراد عصبي، بسيار سخت مي‌توانستند بحران را به طور کامل درمان کنند. و هميشه يک اضطراب عميق برايشان باقي مي‌ماند، حتي اگر بين بحران ها فاصله مي‌افتاد يا از بين مي‌رفتند. روش هاي متفاوت روان درماني (خصوصاً رفتاري و شناختي) مي‌توانند بر علائم فائق آيند و شما را به زندگي نرمال و عادي بازگردانند.
آنچه که مهم است، اين است که اين بحران ها را دست کم نگيريد. آنها نشانه هاي يک بيماري عميق اند که بايد درمان شود. اگر بگذاريد علائم مزمن شوند، اين احتمال وجود دارد که به خاطر تکرار بحران ها، ناتوان شويد.
بنابراين، نقش اطرافيان بسيار مهم است. دردها و بيماري واقعاً تحمل ناپذيرند. درک نزديکان از اين مشکلات براي کسي که رنج مي‌کشد، اهميت زيادي دارد. اين بيماري، بيماريي است که بايد به طور کامل مورد توجه و مراقبت قرار گيرد.
منبع:seemorgh.comخبرگزاری آريا – اعتماد به نفس چيست؟ راههاي بهبود اعتماد بنفس


اعتماد به نفس چيست؟ راههاي بهبود اعتماد بنفس

خبرگزاري آريا –
افزايش اعتماد به نفس
اعتماد به نفس يعني خودباوري در زمينه‌اي خاص
اعتماد به نفس (Self-Confidence) يعني خودباوري در زمينه‌اي خاص که تقريبا در همه ي جنبه هاي زندگي ما نقش اساسي دارد. افراد با اعتماد به نفس بالا در کارهاي خود و روابط خود موفق‌تر هستند. اکثر افراد براي رسيدن به موقعيت دلخواه خود و موفقيت فقط به کمي اعتماد به نفس نياز دارند.
فهم کلي از اعتماد به نفس به تعريف دو عامل اصلي نياز دارد :
خودکارآمدي (Self-Efficiency)
عزت نفس (Self- Esteem)
ما هنگامي مي توانيم از دستيابي به خود کارآمدي سخن بگوييم که به خودشناسي رسيده، بر مهارت هاي لازم زندگي تسلط يافته و به اهداف خود رنگ تحقق بخشيده باشيم. اين اعتماد به نفس است که به ما مي گويد اگر در يک زمان خاص ياد بگيريم و سخت کار کنيم، موفق خواهيم شد. اين سطح از اعتماد به نفس است که افراد را به پذيرش چالش هاي دشوار وادار مي سازد تا در مواجهه با سختي ها به راه خود ادامه دهند. اين امر دقيقا با مفهوم عزت نفس همخواني دارد.
به معناي کلي تر، ما مي توانيم در زندگي با وقايع روبرو شده و حق داريم که خوشحال باشيم. با اين حال، بايستي به طور صحيح رفتار کرده و در رسيدن به آنچه که شايستگيش را داريم تلاش کنيم.
بعضي ازافراد معتقدند که اعتماد به نفس مي تواند با تأکيد بر تفکر مثبت پرورش يابد. هر چند دانستن اين حقيقت که دستيابي به اهداف شخصي، باعث رشد اعتماد به نفس مي شود نيز داراي اهميت است. راهنمايي هاي زير به بهبود اعتماد به نفس در افراد کمک مي کند.
اعتماد به‌نفس بالا
نبايد اين را فراموش کنيد که قسمت عمده اعتماد بنفس به استعدادهاي فطري ما مربوط است
ساختن تصوير ذهني مثبت از خود (تجسم خلاق)
تقويت مهارت‌ها
تاکيد بر نقاط قوت
فکر نکردن به شکست
تقويت توانايي “نه گفتن”
داشتن روابط با کيفيت
زندگي کردن در حال
تمرين و تکرار مهارت ها
تعيين اهداف مشخص و دست يافتني
ايجاد چالش
کاهش انتظارات و توقعات
جملات تاکيدي مثبت مانند من مي‌توانم
اعتماد به نفس را مي توان ياد گرفت و با تمرينات ذهني و جسمي در هر زمينه‌اي اعتماد به نفس خود را بهبود بخشيد.
اما نبايد اين را فراموش کنيد که قسمت عمده اعتماد بنفس به استعدادهاي فطري ما مربوط است، فردي که به‌طور ذاتي استعداد بالايي درزمينه اي خاص مانند شنا و نقاشي دارد، اگر باورهاي ذهني خود را تقويت کند و به تمرينات جسمي هم بپردازد بيشتر از کسي پيشرفت مي‌کند که استعداد ندارد.
اين آمادگي ارثي با کمي اعتماد به نفس به شکوفايي مي رسد، با اين حال هر فعاليت و هدفي در هر زمينه اي اگر با تلاش، پشتکار، انگيزه و اعتماد بنفس بالا همراه شود مطمئنا مثمر ثمر واقع مي گردد و در بهبود زندگي فرد نقش عمده اي خواهد داشت.
شايان ذکر است که خودباوري و اعتماد بنفس ريشه در ارتباط با ديگران دارد. افراد خودباور مي‌آموزند که در اجتماع، برخي از افراد توانايي‌هايي بيش‌تر از آن‌ها و برخي ديگر توانايي‌هايي کمتر از آن‌ها دارند.
بهتر است که به فعاليت‌هايي ملحق گرديد که همواره در ارتباط با ديگران اند. مانند فعاليت هاي گروهي، کلاس‌هاي ورزشي، انجمن‌هاي دانشجويي و غيره. اين محيط‌هايي است که همواره بايد اجتماعي بوده و با مردم معاشرت کنيد. پس از مدتي خواهيد ديد ارتباط با ديگران و زندگي در کنار آنان عادي، راحت و شاد مي‌شود.
منبع: بانوي شهرغذاهايي كه باعث مي‌شوند راحت‌تر نفس بكشيد


برترین ها: «نفسم بالا نمي‌آيد»، «سخت نفس مي‌كشم» «نفس كشيدن برايم مشكل شده»؛ در شهرهايي مثل تهران اين جمله را زياد مي‌شنويم.

 به جز افرادي كه مبتلا به آسم و ساير ناراحتي‌هاي تنفسي هستند، اين جملات حتي از افراد سالم هم شنيده مي‌شود، حتي افرادي كه مشكل تنفسي هم ندارند، درهواي آلوده دچار مشكلات تنفسي مي‌‌شوند اما گاهي مي‌توان با يك فهرست خريد ساده كاري كرد كه نفس‌كشيدن راحت شود.

طبيعت هم مي‌تواند ضدآسم باشد

براي آن‌هايي كه نفس كشيدن براي‌شان سخت است

«سالي هيد»، پروفسور بيماري‌‌هاي ريه در دانشگاه «اينديانا» كه به‌تازگي تحقيقاتي در مورد تاثيرات مواد غذايي روي خوب نفس‌‌كشيدن انجام داده است مي‌گويد: «آسم يك بيماري است كه مشخصه آن التهاب مزمن راه‌هاي هوايي است، خيلي از غذاها ممكن است اين روند التهابي را بدتر كنند و برخي از غذاها هم ممكن است باعث بهبود اين حالت شوند. طبيعي است كه هيچ‌كس به شما نخواهد گفت كه داروها و اسپري مخصوص آسم يا داروهاي آنتي‌بيوتيكي كه براي عفونت‌هاي ريه مصرف مي‌كنيد را كنار بگذاريد اما بدانيد كه انتخاب غذاهاي مناسب مي‌تواند نفس كشيدن شما را راحت‌تر و احتياج‌تان به دارو، ماسك يا اسپري را كمتر كنند.»

 

 غذاهايي كه باعث مي‌شوند راحت‌تر نفس بكشيد
فشارخون نگيريد، سرفه هم نكنيد

كم نمك بخوريد

نتايج مطالعه‌اي كه در دانشگاه «مكران» انجام گرفته نشان مي‌دهد، زنان مبتلا به آسم و ساير بيماري‌هاي ريوي كه يك رژيم غذايي كم‌نمك دارند رژيم‌غذايي آن‌ها طي يك روز حداكثر ۳/۱ تا ۵/۱ گرم نمك داشته است تا كمتر از زناني كه نمك در رژيم غذايي آن‌ها بسيار زياد است دچار حمله و مشكل تنفسي شوند، تنفس براي آن‌ها راحت‌تر شود.

 

  دانشمندان معتقدند نمك، سلول‌هاي عضلاني صاف موجود را ريه تحريك مي‌كند و در عين حال ميزان كلسيم در داخل سلول‌ها را به‌هم مي‌ريزد و اين باعث مي‌شود كه سلول‌ها فعاليت معمول خود را انجام دهند و در نتيجه تنفس سخت‌تر شود. به هر حال نمي‌توان نقش نمك را در حملات تنفسي ناديده گرفت. محدودكردن ميزان نمك فوايد ديگري هم براي شما دارد. يادتان باشد كه يكي از اصلي‌ترين منابع نمك در زندگي روزانه غذاهاي آماده و فست‌فودها هستند كه به راحتي مي‌توان آن‌ها را از رژيم غذايي حفظ كرد يا حداقل مصرف آن‌ها را محدود كرد.

به قرمزها فكر كنيد

آنتي‌اكسيدان‌ها

براساس مطالعات انجام گرفته، افرادي كه دچار آسم يا عفونت‌ ريه هستند راديكال‌هاي آزاد مضر بيشتري در بدن و ريه خود دارند و اين باعث مي‌شود‌، ريه آن‌ها دچار ترشح بيشتر و تنفس براي‌شان مشكل‌تر شود. يك مطالعه در سوئد نشان داده افرادي‌كه مقدار زيادي آنتي‌اكسيدان مصرف مي‌كنند (مثلا ۶۰ ميلي‌گرم در روز بتاكاروتن) ميزان راديكال‌هاي آزاد كمتري نسبت به افرادي كه اين ميزان آنتي‌اكسيدان را مصرف نمي‌كنند دارند و در نتيجه عملكرد ريه آن‌ها بهتر است.

 

اين مطالعه نشان داده، خوردن روزانه ۵ وعده ميوه و سبزي‌ مي‌تواند ۸ميلي‌گرم بتاكاروتن به بدن شما برساند. اين در حالي است كه برخي مطالعات نشان داده، روزي ۴ تا ۶ ميلي‌گرم بتاكاروتن براي بدن انسان كافي است. يك مطالعه ديگر كه در آلمان انجام گرفته نشان داده، افرادي كه هفته‌اي ۳۰ ميلي‌گرم ليكوپن دريافت مي‌كنند با تعداد دفعات كمتر و با شدت كمتر دچار حملات تنگي نفس يا آسم مي‌شوند. اگر فكر مي‌كنيد كه اين ميزان آنتي‌اكسيدان‌ها در غذاي‌تان كافي نيست و سبزي‌ها و ميوه‌هاي تازه كم مصرف مي‌كنيد با پزشك خودتان مشورت كنيد تا يك رژيم غذايي مناسب به شما بدهد.

هندوانه و گوجه‌فرنگي منابع غني از كيلوين در طبيعت هستند (يك قاچ بزرگ از يك هنداونه، متوسط بين ۱۰ تا ۱۵ ميلي‌گرم و يك گوجه‌فرنگي متوسط ۳ميلي‌گرم ليكوپن در خود دارند) برخي مكمل‌ها و پودرها به‌تازگي به بازار عرضه شده‌اند كه حاوي آنتي‌اكسيدان‌هاي مختلف هستند.

غذاهايي كه باعث مي‌شوند راحت‌تر نفس بكشيد

چرا خانم‌ها بايد فلفل دلمه‌اي بخورند

ويتامين C

تحقيقات پژوهشگران دانشگاه «يل» نشان داده، افرادي كه براي ۲ روز متوالي هر روز ۵۰۰ ميلي‌گرم اسيد اسكوريك (ويتامين C) در رژيم غذايي خود دارند طي ماه‌هاي سرد كمتر دچار تنگي نفس، خس‌خس سينه،‌ سرفه‌هاي حساسيتي و حملات آسم مي‌شوند. در اين تحقيقات مشخص شده است كه اسيد آسكوريك احتمالا با جلوگيري از آزادشدن هيستامين اثرات خود را اعمال مي‌كند. هيستامين، ماده‌اي شيميايي است كه باعث تورم راه‌هاي هوايي و مشكلات تنفسي مي‌شود و در واقع ويتامين C شبيه قرص‌هاي آنتي‌هيستامين است.

شما مي‌توانيد با اضافه‌كردن مركبات، فلفل‌دلمه‌اي (كه يك منبع عالي ويتامين C است) و ساير منابع ويتامين C به غذاي‌تان، نفس كشيدن‌تان را راحت‌تر كنيد. يادتان باشد كه براساس تحقيقات دانشمندان كانادايي، از هر ۱۰ زن در اين كشور، يك نفر به مقدار كافي ويتامين C در رژيم غذايي خود نمي‌خورد.

ماهي بخوريد، سويا نه

ماهي

گروه تحقيقاتي دانشگاه «اينديانا» در يك مطالعه خود به طور روزانه، هر روز يك قرص حاوي امگا۳ به گروهي از خانم‌ها دادند (هركدام از اين قرص‌ها حاوي ۲/۳ گرم EPA و ۲/۲گرم DHA كه هر ۲ از انواع امگا۳ هستند، در خود داشتند)، در نهايت پس از ۲هفته اين افراد در شرايط مختلف با افرادي‌كه اين رژيم غذايي را نداشتند مورد مقايسه قرار گرفتند و مشخص شد كه افرادي كه روزانه امگا۳ دريافت كرده بودند در زمان ورزش يا در زمان سرماخوردگي وضعيت تنفسي بهتري دارند.

دركل امگا۳ خاصيت ضدالتهابي دارد و احتمالا خاصيت مثبت اين ماده در بهبود وضعيت تنفسي چه در افراد مبتلا به آسم و چه در افراد عادي ناشي از همين خاصيت ضدالتهابي آن است. البته تحقيقات اخير نشان داده كه امگا۶ برعكس امگا۳ خاصيت ايجاد التهاب در بدن دارد و براي همين بايد حواس‌تان باشد كه مواد غذايي حاوي امگا۳ مصرف كنيد نه امگا۶٫ ماهي‌‌هايي مثل سالمون، ماهي تن و ماهي خال مخالي منابع عالي امگا۳ هستند، در حالي كه مواد غذايي حاوي سويا بيشتر امگا۶ دارند.

اگر مي‌خواهيد در سرما آسم نگيريد

كافئين

خوردن روزانه مقدار زيادي كافئين مي‌تواند به‌خصوص در كساني كه دچار آسم فعاليتي هستند از شدت علائم بكاهد. به طور مثال تحقيقات پژوهشگران در دانشگاه «گلاسكو» نشان داده، كساني كه ۳ فنجان قهوه مي‌خورند و سپس ورزش مي‌كنند، كمتر از ديگران به آسم ورزشي مبتلا مي‌شوند. كافئين نقش چشمگيري در شل‌كردن عضلات و در عين حال راه‌هاي‌هوايي را گشاد مي‌كند. ثابت شده است كه قهوه مي‌تواند برخي از علائم ناراحت‌كننده آسم را برطرف كند و براي همين به‌خصوص در افرادي‌كه آسم فعاليتي يا ورزشي دارند يا در كساني كه دچار آسم هستند و مي‌خواهند در هواي سرد قرار بگيرند، توصيه مي‌شود قهوه بخورند.


خبرگزاری آريا – آيا شما درست نفس مي‌کشيد؟


آيا شما درست نفس مي‌کشيد؟

خبرگزاري آريا – آيا تا به حال فکر کرده‌ايد که چگونه نفس مي‌کشيد؟ احتمالا نه، چون تنفس يک عمل غريزي است که بدون فکر اتفاق مي‌افتد. فقط درصورت وجود مشکل تنفسي يا بعد از يک فعاليت فيزکي شديد ممکن است متوجه تنفس خود شويد.
شايد باورش دشوار باشد، اما بسياري از ما درست نفس نمي‌کشيم و در نتيجه دچار عوارض جانبي زيادي مي‌شويم.
وقتي درست نفس نمي‌کشيم چه اتفاقي مي‌افتد؟
بسياري از ما فقط يک سوم بالاي ريه‌ها را در تنفس به کار مي‌گيريم ـ نوعي از تنفس که بيشتر در شرايط استرس‌زا صورت مي‌گيرد. اگر ريه‌هاي خود را به اندازه کافي پر نکنيد به طوري که باعث اتساع شکم شود، تنفس شما اشتباه است و مي‌تواند عوارض جانبي مهمي به همراه داشته باشد. قرار داشتن دائمي بدن در وضعيت استرس، رنگ‌پريدگي پوست، خستگي عضلات، احساس خستگي و خمودگي، قليايي شدن سلول‌هاي بدن، کاهش دريافت مواد مغذي، بي‌خوابي، حملات هراس، سرگيجه
بالا رفتن فشار خون و تپش قلب از عوارض تنفس نادرست است.
چگونه درست نفس بکشيم؟
نوزادان درست‌ترين شيوه تنفس را دارند. کل نيم تنه نوزاد با هر تنفس متسع مي‌شود. اما بتدريج و بر اثر شرطي شدن، تنفس سطحي جاي تنفس شکمي عميق را مي‌گيرد.
در تنفس صحيح، ديافراگم درگير مي‌شود به اين معني که ديافراگم بايد در هربار نفس کشيدن پايين بيايد و شکم سه تا پنج سانتي متر متسع شود. اين شکل تنفس سالم‌ترين شيوه تنفس است که تاثيرات سلامت زيادي براي بدن دارد.
براي تمرين تنفس شکمي درست ابتدا بايد ريه‌ها را پر از هوا کرده و از بازدم فوري ـ قبل از اين که ريه‌ها کاملا از هوا پر شود- خودداري کنيم. در اوايل کار اين نوع تنفس براي ما که به تنفس‌هاي کوتاه سريع و سطحي عادت کرده‌ايم دشوار خواهد بود اما اگر هربار که متوجه تنفس سطحي خود شديم سعي کنيم آگاهانه شروع به تنفس شکمي کنيم بيشتر قادر به کنترل تنفس خود خواهيم شد و اين شيوه درست تنفس کم‌کم براي ما به صورت يک عادت درخواهد آمد. کاهش استرس و افزايش آرامش، انرژي و نشاط بيشتر و خستگي کمتر، سم زدايي از بدن، بهبود تمرکز و حافظه، هضم بهتر، عملکرد بهتر اعضاي بدن و قلب و عروق، گردش خون بهتر و ترميم و احياي سلول‌ها از فوايد تنفس صحيح براي سلامت است. با توجه به فوايد زياد تنفس درست براي بدن، به نظر مي‌رسد بهتر است از همين امروز تمرين اين نوع تنفس را آغاز کنيم.
منبع: thealternativedaily.com
مترجم: ياسمين مشرف
جام‌جم


خبرگزاری آريا – ۸ عادت براي تقويت اعتماد به نفس


8 عادت براي تقويت اعتماد به نفس

خبرگزاري آريا –
افزايش اعتماد به نفس
وضعيت بدني هنگام نشستن، ايستادن و راه رفتن تأثير زيادي بر اعتماد به نفس دارد
همه ما در زندگي با برخي از ترسها و ناامني‌ها مواجه هستيم. اما، نداشتن اعتماد به نفس بسيار بدتر از تمام اينهاست. دلايل متعددي براي عدم اعتماد به نفس در شخص وجود دارد. يکي از دلايل احتمالي اينست که ما براي کشف پتانسيل‌هاي خود و خطرپذيري در جواني هيچ انگيزه‌اي نداريم. دلايل هرچه باشند، خبر خوب اينست که عادتهاي بسياري وجود دارند که مي‌توانند در تقويت اعتماد به نفس و خوشحالي بيشتر به ما کمک کنند. ما تعدادي از اين عادتها را براي شما بازگو مي کنيم.
بدانيد و باور کنيد که شما يک انسان زيبا هستيد
هرکاري که بتوانيم در اين زمينه انجام دهيم، اعتماد به نفس ما را بالا مي‌برد. اگر اين حقيقت را نپذيريد، هر کلک يا روش ديگري را نيز بکار ببريد، همچنان ترسو و بي‌اراده باقي خواهيد ماند. در مقابل، کسب اعتماد به نفس براي شما آسانتر خواهد بود اگر در درجه اول، باور کنيد که زيبا و جذاب هستيد. پيدا کردن اين باور بدان معنا نيست که خود را فريب دهيد. بلکه بدان معناست که اطمينان داشته باشيد که شما موجودي منحصربه فرد هستيد که مي‌توانيد به روش متمايز خود در جامعه ظاهر شويد و سهم خود را ايفا کنيد.
هميشه با لباسهاي زيبا خانه را ترک کنيد
يک بار از يکي از هنرپيشه‌هاي مشهور شنيدم که هرگز خانه را بدون پوشيدن بهترين لباسهايش ترک نمي‌کند. چون هرگز نمي‌داند که آن روز در خيابان يا سر کار با چه کسي برخورد خواهد کرد. به همين ترتيب، من نيز فکر مي‌کنم يکي از کليدهاي تقويت اعتماد به نفس پوشيدن بهترين لباسها هنگام ترک خانه است. پوشيدن لباسهاي زيبا و برازنده و تراشيدن ريش و زدن عطر و ادکلن احساسي متفاوت و شگفت‌انگيز را در شما نسبت به خود خلق خواهد کرد.
پوسچر (وضعيت بدني) خود را بررسي کنيد
پوسچر يا وضعيت بدني شما هنگام نشستن، ايستادن و راه رفتن تأثيري عظيم بر اعتماد به نفس شما دارد. شل و ول و تکيده بودن، نه تنها تأثيري منفي بر سلامتي دارد، بلکه بر اخلاق و نگرش شما نسبت به خود نيز تأثير دارد. بر اساس مطالعات، پوسچر بد، شما را ناراحت و مضطرب خواهد کرد. ترس و ناراحتي مي‌تواند به احساس ناامني منتهي شود که مخرب اعتماد به نفس است. به همين دليل، درست نشستن، درست راه رفتن و درست ايستادن را تبديل به يک عادت براي خود کنيد. به اين معنا که چانه هميشه بالا، سينه بيرون، شانه‌ها و پشت صاف و شکم داخل باشد.
توانايي‌هاي خود را افزايش دهيد
ارتقا توانايي‌هاي فردي و حرفه‌اي يک روش عالي براي افزايش اعتماد به نفس است. اينکار را مي‌توانيد با پيدا کردن فرصتهايي براي يادگيري و پيشرفت بيشتر انجام دهيد. براي مثال، اگر مي‌خواهيد يک عکاس توانا باشيد، مي‌توانيد تکنيک‌هاي عکاسي را مطالعه و تمرين کنيد. نيازي نيست يکباره تکنيک‌هاي پيشرفته را ياد بگيريد. اينکار را مرحله به مرحله انجام دهيد. يادگرفتن مهارتهاي جديد با هم شما را سردرگم خواهد کرد و اعتماد به نفس خود را نيز کم ميکند.
هميشه دنبال اهداف دست‌يافتني باشيد
اين نکته تا حدودي با نکته قبلي در ارتباط است. اغلب اوقات، افراد به دنبال اهداف دست نيافتني هستند و در آخر تنها نااميدي است که نصيبشان مي‌شود. بجاي اينکار، سعي کنيد به دنبال اهداف دست‌يافتني‌تر باشيد. بار ديگر، کليد موفقيت در رسيدن به اهداف، مرحله‌ به مرحله پيش رفتن است. آنچه مهم است، پيشرفت مستمر است، نه مقدار آن. در نهايت، اعتماد و اطمينان بيشتري به خود خواهيد داشت و قادر به انجام کارهاي بيشتر خواهيد بود.
افزايش اعتماد به نفس
افکار شما تأثير بزرگي بر احساس شما دارند
داوطلب شويد
براي تقويت اعتماد به نفس در خود، چه راهي بهتر از قرار گرفتن در خط مقدم است. اگر مي‌خواهيد در برخورد با ديگر افراد اعتماد به نفس بيشتري داشته باشيد، داوطلب شدن يک راه خوب است؛ چراکه يک فرصت مناسب است براي آشنا شدن با افرادي که سوابق و تخصصهاي مختلف دارند. نه تنها احساس خجالت را در شما از بين مي‌برد، بلکه فرصتيست براي شما تا يک تجربه مفيد کسب کنيد و با اين کار احساس خوبي به شما دست خواهد داد.
ورزش کنيد
گذران مدت زماني در باشگاه سه الي چهار بار در هفته براي پيدا کردن يک احساس خوب و ظاهر زيبا کافيست. يقيناً افرادي که ورزش مي‌کنند، از افرادي که با ورزش ميانه‌اي ندارند، اعتماد به نفس بيشتري دارند، چون ظاهر بهتري دارند. گذشته از اين، ورزش ترشح اندورفين مغز – که يک ماده شميايي «احساس خوب» دهنده است – را افزايش مي‌دهد.
فکر و عملتان مثبت باشد
. وقتي ذهن شما مدام پراز افکار منفي است، هميشه و به همه چيز اعتراض داريد. از طرفي، افکار منفي ترس را به قلب شما القا خواهند کرد و اعتماد به نفس شما را درو خواهند کرد. ذهن بسيار قدرتمند است و آنچه روي آن تمرکز داريد، نه تنها عواطف، بلکه موقعيت هاي شما را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. به همين دليل، دانستن چگونگي کنترل افکار بسيار حياتي است. به خود بياموزيد که چگونه افکار منفي را با افکار مثبت جايگزين کنيد و به زبان خود بياموزيد که به جاي نفرين، دعا کند. هرچه بيشتر اين تکنيک‌ها را عملي کنيد، اعتماد به نفس شما بالاتر خواهد رفت.
منبع: بانوي شهرخبرگزاری آريا – پرورش اعتماد به نفس


پرورش اعتماد به نفس

خبرگزاري آريا –
اعتماد به نفس
مهم ترين عاملي که به اعتماد به نفس شما آسيب وارد مي نمايد : احساس گناه مي باشد .خداوند شما را مي بخشد ، شما چرا خود را نميبخشيد ! سال ها پيش اشتباهي را مرتکب شده ايد ولي بار سنگين آن را هنوز به دوش مي کشيد . از اين لحظه ، اين بار سنگين را به زمين بيندازيد و خودتان را سبک کنيد.
۱- احساس گناه را از خود دور کنيد :
بنابراين اگر احساس گناه را از خود دور کنيد ، اعتماد به نفس شما زياد مي شود و زماني که اعتماد به نفس شما زياد شد، به راحتي مي توانيد از گناه فاصله بگيريد.
۲- اقتدار و قاطعيت داشته باشيد :
از امروز تمام کارهاي خود را با قاطعيت انجام دهيد .بعد از اين که به درستي تصميم خود مطمئن شديد، قاطعانه پيش برويد . حرف زدن و راه رفتن شما بايد همراه با اقتدار باشد . اگر کلام شما با ترديد همراه باشد ، ترديد خود را به مخاطب القا کرده و در نهايت ، موئثر نخواهيد بود .
۳-از يادآوري شکست هاي قبلي خود پرهيز نمائيد :
هرگز به شکستهاي قبلي خود فکر نکنيد . فقط از آن پيام و درس و بعد آن را فراموش کنيد. اگر خاطره شکست در يک سخنراني را براي خود ياد آوري کنيد ، شکست هاي گذشته ، اعتماد به نفس شما را تضعيف مي کند.

۴-عبارتهاي تاکيدي مثبت را براي خود تکرار کنيد :
قبل از خواب مي توانيد عبارتهاي زير را در ذهن خود تکرار کنيد و با همين جمله ها به خواب برويد . به زودي تاثير معجزه آساي تکرار اين جمله ها را خواهيد ديد :((اعتماد به نفس من روز به روز بيشتر و بيشتر مي شود)) يا ((من اشرف مخلوقات هستم و اعتماد به نفس من عالي است ))
۵- عاشق خود ، کار خود و خداي خود باشيد :
خودتان را در هر شرايطي که هستيد بپذيريد . به فرض ؛ اگر قد شما کوتاه است ، خودتان را بپذيريد هر گونه که باشيد ، روح خداوند در شما جاري است و توجه به همين نکته ، اعتماد به نفس شما را زياد مي کند . اگر عاشق خداي خود باشيد و خود را وابسته به يک نيروي برتر بدانيد ، به طور حتم هميشه اعتماد به نفس داريد . به کار خود علاقه مند باشيد و اگر به هر علتي از شغل خود احساس نارضايتي مي کنيد ، سعي نمائيد ديدگاه خود را نسبت به آن عوض کنيد.
۶- تبسم را فراموش نکنيد :
سعي کنيد در هر شرايطي تبسم بر لب داشته باشيد . تبسم ، نشانه بارز اعتماد به نفس و سلامت روان است . گفته شده پيامبر اسلام (ص) در تمام مدت زندگي خود متبسم بوده اند . تبسم ، نماد خوشرويي است . و خوشرويي از نشانه هاي مومن است

۷- مبهم حرف نزنيد :
اگر به اصطلاح (من من) کنيد ، به ديگران اعلام کرده ايد که من اعتماد به نفس لازم را ندارم . بلند ، روان و رسا صحبت کنيد . علاوه بر اين ، صراحت بيان داشته باشيد و به روشني و وضوخ اعلام کنيد که چه مي خواهيد يا منظورتان چيست . حاشيه نرويد و به اصل مطلب بپردازيد . اين اقدام ها اعتماد به نفس را تقويت مي کنند .
۸-مطالعه خود را زياد کنيد :
کسي که زياد مطالعه مي کند و اطلاعات زيادي به دست مي آورد ، خودش را يک سر و گردن از ديگران بالاتر مي بيند و اين همان اعتماد به نفس است .
۹- آراستگي ظاهر خود را زياد کنيد :
اگر شما ظاهر آراسته و مرتبي داشته باشيد ، اعتماد به نفس بيشتري خواهيد داشت .

۱۰- آرامش خود را حفظ کنيد :
مضطرب و عجول بودن ، از اعتماد به نفس شما خواهد کاست . اگر آرامش خودتان را از دست بدهيد ممکن است شمال و جنوب را هم گم کنيد .
۱۱- به موفقيتهاي خود نگاهي بيندازيد :
از موفقيتهايي که تا کنون داشته ايد ، براي خود ليست تهيه کنيد و همراه خود داشته باشيد .
۱۲- نه گفتن را ياد بگيريد :
بسياري از افراد ، قدرت نه گفتن را ندارند و اين همواره براي آنان مشکل هايي ايجاد نموده است.خبرگزاری آريا – وقتي بدن نفس کم مي‌آورد!


وقتي بدن نفس کم مي‌آورد!

خبرگزاري آريا –
بيماري مزمن انسدادي ريوي, درمان بيماري کنددمي
کنددمي به يک نرخ تنفس کند غير طبيعي گفته مي شود
مديريت تنفس فرآيندي پيچيده است. ساقه مغز، ناحيه اي در پايه مغز، بخشي ضروري و کليدي براي کنترل تنفس است.
انسان براي ادامه حيات خود به اکسيژني که از طريق تنفس دريافت مي کند، وابسته است. بروز هر اختلالي در اين شرايط مي تواند پيامدهايي جدي را موجب شود. از جمله اختلالات تنفس مي توان به کُنددَمي (Bradypnea) اشاره کرد.
کنددمي به يک نرخ تنفس کند غير طبيعي گفته مي شود. نرخ تنفس طبيعي براي يک فرد بزرگسال به طور معمول ۱۲ تا ۲۰ نفس در دقيقه است. نرخ تنفس کمتر از ۱۲ يا بيش از ۲۵ نفس در دقيقه در شرايط استراحت ممکن است نشان دهنده يک مشکل سلامت زمينه اي باشد.
نرخ هاي تنفس طبيعي براي کودکان در جدول زير ارائه شده اند:

سن نرخ تنفس طبيعي (نفس در دقيقه)
نوزادان ۳۰ تا ۶۰
۱ تا ۳ سال ۲۴ تا ۴۰
۳ تا ۶ سال ۲۲ تا ۳۴
۶ تا ۱۲ سال ۱۸ تا ۳۰
۱۲ تا ۱۸ سال ۱۲ تا ۱۶

کنددمي مي تواند در زمان خواب يا بيداري رخ دهد. اين شرايط مشابه با آپنه نيست که در آن تنفس به طور کامل متوقف مي شود. تنگي نفس يا کمبود نفس نيز به نام ديسپنيا (Dyspnea) شناخته مي شود.
بيماري مزمن انسدادي ريوي, درمان بيماري کنددمي
نرخ تنفس طبيعي براي يک فرد بزرگسال به طور معمول ۱۲ تا ۲۰ نفس در دقيقه است
دلايل و محرک هاي کنددمي چه چيزهايي هستند؟
مديريت تنفس فرآيندي پيچيده است. ساقه مغز، ناحيه اي در پايه مغز، بخشي ضروري و کليدي براي کنترل تنفس است. سيگنال ها از مغز و از طريق نخاع به عضلات درگير براي ورود هوا به ريه ها ارسال مي شوند و انقباض و انبساط آنها را موجب مي شوند.
همچنين، مغز انسان و رگ هاي خوني اصلي داراي حسگرهايي هستند که مقدار اکسيژن و دي اکسيد کربن را در خون کنترل مي کنند و نرخ تنفس را بر اساس آن تنظيم مي کنند. افزون بر اين، حسگرهايي در مسيرهاي هوايي به کشش ايجاد شده در زمان تنفس واکنش نشان مي دهند و سيگنال هايي را به مغز ارسال مي کنند.
همچنين، شما مي توانيد با کنترل دم و بازدم – يک تمرين رايج براي کسب آرامش – تنفس خود را آرام کنيد.
از دلايل بروز کنددمي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
مواد مخدر
سوء مصرف مواد مخدر مي تواند در نرخ تنفس اختلال ايجاد کند. مواد مخدر به گيرنده هاي موجود در سيستم عصبي مرکزي متصل مي شوند. اين شرايط مي تواند نرخ تنفس را به طور قابل توجهي کاهش دهد. سوء مصرف مواد مخدر مي تواند زندگي فرد را در معرض خطر قرار دهد و توقف کامل تنفس را موجب شود. از جمله مواد مخدر رايج مي توان به موارد زير اشاره کرد:
– هروئين
– کدئين
– هيدروکودون
– مورفين
– اکسي کدون
اين مواد مخدر ممکن است موجب خطر بزرگتري شوند، اگر شما:
– سيگار مي کشيد
– از بنزوديازپين ها، باربيتورات ها، فنوباربيتال، گاباپنتينوئيدها، يا داروهاي خواب آور استفاده مي کنيد
– الکل مصرف مي کنيد
– به آپنه انسدادي خواب مبتلا هستيد
– به بيماري مزمن انسدادي ريوي (COPD)، سرطان ريه، يا ديگر بيماري هاي ريه مبتلا هستيد
افرادي که براي قاچاق مواد مخدر آنها را مي بلعند نيز مي توانند کنددمي را تجربه کنند.
بيماري مزمن انسدادي ريوي, درمان بيماري کنددمي
مغز انسان و رگ هاي خوني اصلي داراي حسگرهايي هستندکه نرخ تنفس را تنظيم مي کنند
کم کاري تيروئيد
اگر غده تيروئيد شما کم کار باشد، با کمبود برخي هورمون ها مواجه مي شويد. در صورت عدم درمان، اين شرايط مي تواند برخي فرآيندهاي بدن را کند سازد که تنفس نيز در ميان آنها قرار دارد. کم کاري تيروئيد مي تواند ضعف عضلات درگير در تنفس را موجب شده و به کاهش ظرفيت ريه ها منجر شود.
سموم
برخي سموم به واسطه کند کردن تنفس مي توانند بدن را تحت تاثير قرار دهند. به عنوان مثال، مي توان به ماده شيميايي سديم آزيد که براي کمک به باد شدن کيسه هاي هواي خودرو استفاده مي شود، اشاره کرد. اين ماده در آفت کش ها و وسايل انفجاري نيز يافت مي شود. زماني که به مقدار زياد تنفس شود، سديم آزيد مي تواند فعاليت سيستم عصبي مرکزي و سيستم قلبي عروقي را کند سازد.
از نمونه هاي ديگر مي توان به مونوکسيد کربن، گازي که به واسطه فعاليت خودروها، کوره هاي نفت سوز و گاز سوز و ژنراتورها توليد مي شود، اشاره کرد. اين گاز مي تواند در ريه ها جذب شده و سطوح آن در جريان خون افزايش يابد که سطوح کم اکسيژن را در پي دارد.
آسيب ديدگي سر
آسيب ديدگي در نزديکي ساقه مغز و فشار بالا در مغز مي تواند به کندتپشي قلب (Bradycardia) و همچنين کنددمي منجر شود.
از ديگر شرايطي که مي توانند به کنددمي منجر شوند مي توان به موارد زير اشاره کرد:
♦ استفاده از داروهاي آرام بخش يا بيهوشي
♦ اختلالات ريه مانند آمفيزم، برونشيت مزمن، آسم شديد، سينه پهلو، و ورم ريوي
♦ مشکلات تنفسي طي خواب، مانند آپنه خواب
♦ شرايطي که اعصاب يا عضلات درگير در تنفس را تحت تاثير قرار مي دهند، مانند سندرم گيلن باره يا اسکلروز جانبي آميوتروفيک (ALS)
طي مطالعه اي که در سال ۲۰۱۶ روي موش ها انجام شد، پژوهشگران دريافتند استرس عاطفي و اضطراب مزمن مي تواند حداقل در کوتاه مدت به کاهش نرخ تنفس منجر شود. يک نگراني اين است که نرخ تنفس کم مداوم احتمال ارسال سيگنال افزايش فشار خون بدن به کليه ها را افزايش دهد. اين شرايط مي تواند ابتلا به پرفشاري خون بلند مدت را موجب شود.
بيماري مزمن انسدادي ريوي, درمان بيماري کنددمي
برخي سموم به واسطه کند کردن تنفس مي توانند بدن را تحت تاثير قرار دهند
علائم ديگري که مي توانند با کنددمي پديدار شوند چه چيزهايي هستند؟
علائمي که ممکن است با نرخ کند تنفس همراه باشند به دليل اين شرايط بستگي دارند. به عنوان مثال:
مواد مخدر مي توانند موجب مشکلات خواب، يبوست، کاهش هوشياري و خارش شوند.
از ديگر نشانه هاي کم کاري تيروئيد مي توان به بي حالي، خشکي پوست، و ريزش مو اشاره کرد.
مسموميت با سديم آزيد مي تواند به شکل گيري علائم مختلفي از جمله سردرد، سرگيجه، راش هاي پوستي، ضعف، حالت تهوع، و استفراغ منجر شود.
قرار گرفتن در معرض مونوکسيد کربن ممکن است موجب سردرد، سرگيجه، سميت قلبي عروقي، نارسايي تنفسي، و کما شود.
تنفس کند، و همچنين علائمي مانند سردرگمي، آبي شدن، يا از دست دادن هوشياري شرايطي تهديد کننده زندگي و نيازمند رسيدگي سريع و اورژانسي هستند.
گزينه هاي درماني چه چيزهاي هستند؟
اگر نرخ تنفس شما کندتر از شرايط عادي به نظر مي رسد، براي ارزيابي دقيق به پزشک مراجعه کنيد. پزشک احتمالا يک معاينه جسماني و بررسي علائم حياتي و همچنين دماي بدن و فشار خون را انجام خواهد داد. به همراه علائم ديگر، معاينه جسماني و سابقه پزشکي به اين که آيا به آزمايش هاي تشخيصي بيشتر نياز است يا خير کمک خواهند کرد.
در شرايط اضطراري، ممکن است به استفاده از اکسيژن و ديگر اقدامات حامي زندگي فرد نياز باشد. درمان هرگونه شرايط زمينه اي ممکن است به بهبود کنددمي منتج شود. از جمله گزينه هاي درماني بالقوه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
اعتياد به مواد مخدر: برنامه هاي ترک اعتياد، مديريت درد
مصرف بيش از حد مواد مخدر: در صورت مصرف به موقع، دارويي به نام نالوکسان مي تواند سايت هاي گيرنده ماده مخدر را مسدود کرده و اثرات سمي سوء مصرف را معکوس سازد
کم کاري تيروئيد: استفاده روزانه از داروهاي تيروئيد
سموم: استفاده از اکسيژن، درمان هرگونه مسموميت، و نظارت بر علائم حياتي
آسيب ديدگي سر: نظارت دقيق، مراقبت حمايتي، و عمل جراحي
عوارض احتمالي
اگر نرخ تنفس شما براي مدت زماني طولاني بيش از حد کم باشد مي تواند به شرايط زير منجر شود:
هيپوکسمي، يا سطوح کم اکسيژن در خون
اسيدوز تنفسي، شرايطي که در آن خون بيش از حد اسيدي مي شود
نارسايي کامل تنفسي
منبع:asriran.comخبرگزاری آريا – راهکارهاي ساده براي افزايش اعتماد به نفس زنان


راهکارهاي ساده براي افزايش اعتماد به نفس زنان

خبرگزاري آريا –
اعتماد به نفس در کودکان
افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند، لذت بيشتري از زندگي مي برند‎
افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند، لذت بيشتري از زندگي مي برند. آنها از زندگي خود رضايت دارند و ناخودآگاه اطرافيان شان را هم تحت تاثير قرار مي دهند. اگر مي خواهيد اعتماد به نفس خود را تقويت کنيد، بايد عاداتي به مجموعه رفتارهاي خود اضافه کنيد. پس بايد براي افزايش اعتماد به نفس، عادت هاي جديد را در خود پرورش دهيم. يکي از اين عادات تغيير در استفاده از زبان بدن است. با يوکن همراه باشيد.
براي افزايش اعتماد به نفس از زبان بدن خود استفاده کنيد. سعي کنيد در هر شرايطي راحت باشيد. هميشه بايستيد و با اطرافيان تماس چشمي برقرار کنيد. اگر فکر مي کنيد در رفتارها يا تصميم گيري هاي خود اعتماد به نفس کافي نداريد، در تغيير سبک زندگي تان بکوشيد. بايد از همين حالا شروع به تغيير در سبک زندگي تان کنيد. شما مي توانيد با افزايش قدرت ريسک پذيري، اعتماد به نفس خود را بالا ببريد.
زبان بدن را بشناسيد
صاف بايستيد
اگر مي خواهيد فردي با اعتماد به نفس به نظر برسيد، هميشه صاف و محکم بايستيد و شانه هايتان را به حالت افتاده نگيريد. هيچ وقت خميده و بي انرژي راه نرويد. سرتان را بالا بگيريد. در هنگام راه رفتن، پاهايتان را به هم نزديک کنيد و گام هاي محکم و منظم برداريد.
ارتباط چشمي برقرار کنيد
افراد با اعتماد به نفس، در هنگام صحبت با ديگران شور و هيجان بيشتري از خود نشان مي دهند. اگر مي خواهيد فردي با اعتماد به نفس به نظر برسيد، در هنگام صحبت با اطرافيان ارتباط چشمي خود را با آنها حفظ کنيد. وقتي با کسي حرف مي زنيد، در چشم هاي او نگاه کنيد. افراد داراي اعتماد به نفس، وقتي با ديگران حرف مي زنند يا زماني که خودشان گوينده هستند، ارتباط چشمي شان را حفظ مي کنند. در هنگام مکالمه با ديگران، با گوشي موبايل خود بازي نکنيد. تمام حواستان را جمع طرف مقابل کنيد.
از دستان تان کمک بگيريد
وقتي در هنگام صحبت کردن از دستان خود استفاده مي کنيد، احساس شور و هيجان بيشتري به طور ناخودآگاه به طرف مقابل منتقل مي شود. البته در انجام اين کار افراط نکنيد، زيرا زياده روي در استفاده از حرکات بدن مانند دستها مي تواند روي اعصاب ديگران باشد. روانشناسان مي گويند وقتي با کسي حرف مي زنيد، حرکات دست ها به گونه اي که کف دست قابل رويت باشد، اعتماد آنها را بيشتر جلب مي کند. پس دستان خود را در هنگام صحبت کردن پنهان نکنيد. البته دست به سينه ايستادن هم در هنگام مکالمات چندان جالب نيست.
نگرش خود را تغيير دهيد
عيوب و نواقص خود را بپذيريد
شايد کمي عجيب باشد، اما کساني که بهتر از ديگران عيوب و نقايص خود را مي پذيرند، با اعتماد به نفس بيشتري به نظر مي رسند. هر کسي عيوبي دارد، پس چرا مي خواهيم مشکلات و نواقص خود را پنهان کنيم؟ بايد سعي کنيم آنها را بپذيريم و به دنبال رفع شان باشيم. اگر خود را همان طور که هستيم، بپذيريم نياز به پنهان کاري کمتر خواهد شد.
مسئوليت کارهايتان را به عهده بگيريد
افرادي که اعتماد به نفس پايين دارند، براي اشتباهات خود بهانه تراشي مي کنند و در تلاش اند روي آنها سرپوش بگذارند. بايد قبول کنيد همه مرتکب اشتباه مي شوند. مساله اين است مسئوليت کارهايي که انجام داده ايم را قبول کنيم، چه کارهاي درست و چه اشتباه؛ با اين رفتار براي ديگران فردي با اعتماد به نفس بيشتر جلوه خواهيد کرد. يادتان باشد شما کسي هستيد که مي توانيد اتفاقات زندگي تان را بسازيد. مي توانيد از اين قدرت براي پيشبرد زندگي خود به سمت بهتر يا بدتر شدن استفاده کنيد. وقتي اشتباه خود را بپذيريد، ديگر آن را تکرار نخواهيد کرد. همين مساله ساده سبب موفقيت و کاميابي در زندگي تان مي شود.
تشويش و نگراني را براي خود تعريف کنيد
در بيشتر مواقع اضطراب و نگراني ما به اين دليل است که افق روشني از آنچه اتفاق خواهد افتاد، نداريم؛ مثلا ممکن است از سخنراني کردن بترسيم و با افکار مضطرب و پريشان، ترس خود را از اين کار بيشتر کنيم. در اين شرايط بايد از خود بپرسيد “چرا نگران هستم؟” يا “نگراني من به چه دليل است؟”. با اطلاع از نگراني خود و تعريف کردن دلايل اصلي، متوجه مي شويد در نهايت چه اتفاقي مي افتد؟ شايد به اين نتيجه برسيد که در بيشتر مواقع هيچ دليلي براي نگراني وجود ندارد؛ مثلا به خود بگوييد اگر به مهماني بروم و هيچ کس را نشناسم چه اتفاقي مي افتد؟ بايد براي نگراني خود، دليل منطقي بياوريد. براي پاسخ به نگراني خود بپرسيد: “در اين شرايط چه اتفاقي مي افتد؟”. با اين کار به بالا رفتن اعتماد به نفس خود کمک خواهيد کرد.
در هنگام صحبت کردن از برخي کلمات اجتناب کنيد
طرز حرف زدن تاثير زيادي در افزايش اعتماد به نفس شما دارد. معمولا افراد خجالتي، کم رو و کساني که اعتماد به نفس پايين دارند، در هنگام صحبت کردن شک و ترديد به خود راه مي دهند و از کلماتي استفاده مي کنند که عدم اطمينان و قطعيت آنها را نشان مي دهد؛ مثلا ممکن است درباره يک موضوع اطلاعات کامل داشته باشند، اما مي گويند “نمي دانم”، “شايد”، “شک دارم” و … . نبايد در هنگام صحبت کردن از برخي کلمات مانند “فقط” استفاده کنيد؛ زيرا اين کلمه شما را فردي عصبي نشان مي دهد. همچنين صحبت تان را با سوال به اتمام نرسانيد. با اين کار در نظر ديگران فردي عصبي و با اعتماد به نفس پايين جلوه مي کنيد.
افزايش اعتماد به نفس
براي افزايش اعتماد به نفس از زبان بدن خود استفاده کنيد‎
سبک زندگي تان را تغيير دهيد
برنامه ريزي کنيد
براي بالا بردن اعتماد به نفس خود دقيقا بدانيد چه کاري بايد انجام شود و به کجا برسيد. نقاط قوت و ضعف خود را در نظر بگيريد و سعي کنيد تمام مواردي که نياز به بهبود دارند را تغيير دهيد. براي خود بازه ي زماني تعيين کنيد، مثلا من بايد تا پايان تابستان رانندگي ياد بگيرم و براي رسيدن به اهداف تان تمام تلاش خود را به کار ببنديد. نياز نيست کار بزرگي انجام دهيد، حتي گام هاي کوچک هم مفيد خواهد بود. دست يابي به موفقيت در هر قدم سبب بالا رفتن اعتماد به نفس تان مي شود.
از ديگران الگو بگيريد
افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند، الگوي خوبي براي تغيير هستند. بايد رفتارهاي آنها را شناسايي کنيد و الگو بگيريد. سعي کنيد عادات مثبت آنها را بشناسيد. خودتان را به اين افراد نزديک کرده و با آنها مشورت کنيد. ارتباط با افرادي که اعتماد به نفس بالا دارند تاثير مثبتي در جهت افزايش اعتماد به نفس شما نيز خواهد داشت.
به دنبال لذت ها باشيد
آرامش و سلامتي در زندگي تان از هر چيزي مهم تر است. شايد برخي افراد اهميت دادن به خود را خودخواهي بدانند؛ اما اين طرز فکر اشتباه است، زيرا براي کمک به ديگران، بايد قبل از هر چيزي خود را سلامت و آرام کنيد. براي خودتان ارزش قائل شويد و ساعتي از روز را به ورزش اختصاص دهيد. هيچ گاه خواب کافي، تغذيه ي سالم و تفريح را از ياد نبريد.
ورزش کنيد
ورزش روزانه و منظم، تاثير فوق العاده اي روي کيفيت زندگي تان دارد. ورزش نه تنها باعث تناسب اندام مي شود، بلکه انرژي و شادابي تان را مضاعف کرده و سبب مي شود نسبت به خودتان احساس بهتري داشته باشيد. وقتي ورزش مي کنيد، علاوه بر بدني سالم، روحيه اي شاد نيز خواهيد داشت.
تجربيات تازه به دست آوريد
در زندگي از منطقه ي امن و راحت خود خارج شويد. اگر مي خواهيد تغيير کنيد و به موفقيت بيشتري برسيد، بايد ريسک پذير باشيد. هر گامي که براي خارج شدن از منطقه ي امن تان انجام مي دهيد، اعتماد به نفس تان بيشتر مي شود. بهتر است از کارهاي ساده شروع کنيد؛ مثلا خود را به يک رستوران دعوت کنيد، تفريحات جديد داشته باشيد و دوست جديدي در باشگاه پيدا کنيد. اولين قدم را برداريد و از هيچ چيزي نترسيد. بيشتر کتاب بخوانيد و اخبار را پيگيري کنيد تا در جريان وضعيت جامعه قرار گيريد.
منبع: wikihowخبرگزاری آريا – راهکارهاي افزايش اعتماد به نفس روان


راهکارهاي افزايش اعتماد به نفس روان

خبرگزاري آريا –
راهکارهاي افزايش اعتماد به نفس روان
تا به حال شده که در پذيرش تعريف و تمجيد ديگران از خودتان با مشکل روبه رو شويد؟ در درون خود احساس خلأ و پوچي کنيد؟ دچار نوعي هراس اجتماعي شويد و از رفتن در ميان جمع بترسيد؟ يا خودتان را مورد انتقاد و سرزنش قرار دهيد؟ اگر به يکي از اين حالت ها دچار شده ايد، بدانيد که اعتماد به نفس شما بسيار پايين است و اينکه خود را باور نداريد.
اعتماد به نفس يک ضرورت حياتي و مطلق براي هر فرد است که از اعتقاد و باوري که فرد نسبت به خود دارد نشان مي گيرد و به بيان ديگر اعتماد به نفس، قبول داشتن و تکيه بر توانايي و استعدادهاست. برخلاف تصور عامه اعتماد به نفس در درون هر فرد توليد مي شود نه از محيط جهان خارج. روان شناسان براي افزايش و تقويت اعتماد به نفس راهکارهايي را پيشنهاد داده اند که در زير آنها را بيان مي کنيم:
۱) عشق ورزي به خود: مهم ترين شرط تحقق اعتماد به نفس خودشيفتگي و عشق ورزي به خود است به عبارتي ديگر بدبيني و داشتن تصوير منفي از خود مهم ترين مانع از عشق ورزي به خود است. البته بايد توجه داشت که خودشيفتگي در اينجا به معني خودپرستي نيست. چون که فرد خودپرست تنها به خود و نيازهايش اهميت مي دهد و ارزشي براي ديگران قايل نيست اما فرد خودشيفته هم به خود و هم به ديگران عشق مي ورزد.
۲) تفکر مثبت: هيچ چيز به اندازه تکرار، تلقين و به کار بردن عبارت هاي مثبت و تاکيدي نمي تواند ضمير ناخودآگاه فرد را تحت تاثير قرار دهد. سعي کنيد عبارات تاکيدي که داراي انرژي زيادي هستند را به کار ببريد، به عنوان مثال با خود تکرار کنيد: «اعتماد به نفس من عالي است».
۳) مراقبت از سلامتي: فکر سالم در بدن سالم است. مراقب بدن خود باشيد و از آن به خوبي نگهداري کنيد. رژيم غذايي مناسبي داشته باشيد و از پرخوري، کم خوري، سريع غذا خوردن، کم خوابي و پرخوابي بپرهيزيد.
۴) توجه به ظاهر خود: افرادي که به وضعيت ظاهري خود مي رسند و لباس هاي مرتب و مناسب بر تن مي کنند، احساس شايستگي نسبت به خود دارند. فردي که حس شايستگي ندارد، اهميتي هم به آراستگي ظاهر خود نمي دهد. به خاطر داشته باشيد که شما خيلي زود مي توانيد يک منبع جاذبه باشيد اگر ظاهر مثبت و برازنده اي داشته باشند.
۵) تبسم: اولين نماد دروني اعتماد به نفس، رضايت خاطر است. افراد داراي اعتماد به نفس بالا، با لبخند مي توانند رضايت خاطر دروني خود را نشان دهند.
۶) تنفس عميق: هنگامي که شما دم يا بازدم عميقي داريد، اکسيژن بيشتري به مغز خود مي رسانيد که اين باعث کارايي بيشتر مغز به همراه تدبير و خلاقيت مي شود. تجربه ثابت کرده که افراد افسرده، کم روحيه و فاقد اعتماد به نفس، تنفس سطحي دارند.
۷) ورزش: به دست آوردن اعتماد به نفس نيازمند تسلط بر خود است و يکي از ضروريات تسلط بر جسم از طريق ورزش هاي جسماني است. اغلب ورزش هاي جسمي با کاهش انرژي مقابله مي کند و کاهش انرژي منجر به ضعف روحي مي شود.
۸) راسخ بودن: فردي که از اعتماد به نفس بالايي برخوردار است، نيازي به تاييد نظر ديگران ندارد. کساني که مي خواهند همه از آنها راضي باشند، درواقع از خود رضايت ندارند، بنابراين آن را در بيرون از خود مي جويند.
۹) تشويق خود: هر وقت کار خوبي انجام داديد، خود را مورد تشويق و تحسين قرار دهيد و به خود آفرين بگوييد. حتي اگر اين کار، پختن غذا يا شستن ماشين تان باشد.
۱۰) مطالعه کتاب: يکي ديگر از راه هاي تقويت اعتماد به نفس، مطالعه کتاب هاي سودمند و الهام بخش است؛ چراکه احساس معاشرت با افراد موفق را القا مي کند. وقتي با افراد موفق نشست و برخواست مي کنيد، در حقيقت اعتماد به نفس در شما به وجود مي آيد.
۱۱) احترام به خود: افرادي که از اعتماد به نفس کافي برخوردار نيستند، محتاج مورد احترام قرار گرفتن از طرف ديگران هستند، حال آنکه افراد خودباور به خودشان احترام مي گذارند. حرمت به خود، موجب جلب احترام ديگران مي شود.
۱۲) توکل به خدا: از آنجا که توکل به خدا مي تواند بسياري از ترس ها را نابود کند، بنابراين در جهت افزايش اعتماد به نفس مثمرثمر خواهد بود. هر چقدر ارتباط با خدا محدودتر باشد، ترس و اضطراب بيشتري بر شما چهره مي شود. ارتباط با خدا به شما نيرو و توان مي دهد.
هر روز حداقل ۱۵ دقيقه را به تجسم شرايطي که در آن داراي حس اعتماد به نفس هستيد، اختصاص دهيد و به آن فکر کنيد؛ چراکه در مورد هر چيزي که فرد به آن بينديشد، ذهنيتش جذب مي شود و پس از مدتي اين احساس براي شما به شکل يک عادت در مي آيد.
منبع:sharghnewspaper.comخبرگزاری آريا – بايد اعتماد به نفس را در دانشمندان و توليد کنندگان داخلي تقويت کنيم
وزير بهداشت در حاشيه رونمايي از دو داروي جديد در اصفهان:

بايد اعتماد به نفس را در دانشمندان و توليد کنندگان داخلي تقويت کنيم

خبرگزاري آريا- وزير بهداشت گفت: توليد و تامين ۹۶ درصد داروي مورد نياز کشور در داخل، نشان دهنده حمايت دولت هاي گذشته از توليد داخلي است و دولت يازدهم نيز در اين زمينه کارنامه خوبي دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر سيد حسن هاشمي در حاشيه رونمايي از دو داروي جديد شرکت داروسازي رها در اصفهان، تاکيد کرد: هميشه به مردم اطمينان داده و مي دهيم که به دارو و تجهيزاتي اجازه توليد مي دهيم که از نظر کيفي موثر باشد.
وزير بهداشت با بيان اينکه شرکت داروسازي رها دو داروي جديد را به بيش از ۱۰۵ قلم داروي خود اضافه کرد، گفت: وقتي دارويي در کشور توليد مي شود، ۹۰ درصد واردات داروي مشابه خارجي به کشور قطع مي شود که حمايت بسيار خوبي از سوي دولت است.
دکتر هاشمي اظهار داشت: در موضوع قيمت گذاري داروهاي جديد توليد داخل نيز ضمن رعايت حقوق مردم، بخشي از سهم واردات در اختيار توليد قرار بگيرد و تصور مي کنم که مسير خوبي را در حوزه دارو در پيش گرفته ايم و هر قدر بخش خصوصي را حمايت کرده و برخي شرکت هاي دولتي دارويي که زيان ده هستند را واگذار کنيم، با سرعت بيشتري مي توانيم پيشرفت کنيم.
دکتر هاشمي در پايان يادآور شد: بايد اعتماد به نفس را در دانشمندان و توليد کنندگان داخلي تقويت کنيم تا بتوانيم سهم قابل توجهي از بازارهاي منطقه و بين المللي را به دست آوريم.


1 2